Ondertekening Affiliatie-overeenkomst Medische Faculteit met het ’s Lands Hospitaal

 

Op de foto ziet u respectievelijk de waarnemend directeur Bureau Universiteit mr. Fred Bobson, de decaan van de FMeW dr. Robbert Bipat, de voorzitter van de AdeKUS dr. Eric Jagdew, de algemeen directeur van het‘s Lands Hospitaal drs. Dayasankar Mathoera en de medisch directeur drs. Soenita Nannan Panday-Gopisingh.

In navolging van de ondertekening van de affiliatie-overeenkomst met het Diakonessenhuis is op maandag 11 november 2019 een soortgelijke overeenkomst getekend met het ’s Lands Hospitaal.

Het doel van deze samenwerkingsovereenkomst is om mede te helpen zorg dragen dat er een soepele doorstroming is van klinische studenten van de Faculteit der Medische Wetenschappen (FMeW) naar stageplekken in ziekenhuizen. Voor alsnog faciliteert het Academisch Ziekenhuis Paramaribo de meeste klinische stages.

Vanwege de policy van de Overheid c.q. het Ministerie van Volksgezondheid om de toelating van studenten voor geneeskunde en fysiotherapie te verruimen (20 i.p.v. 15 voor fysiotherapie en 60 voor geneeskunde) en de fysieke en andere mogelijkheden van de FMeW c.q. het Medisch Wetenschappelijk Instituut (MWI) is deze overeenkomst een noodzakelijkheid.

Verder waren aanwezig bij deze bijeenkomst de secretaris van de FMeW dr. Alida Kent en de directeur van de FMeW drs. Paul Brandon en de jurist van ‘s Lands Hospitaal mr. Pique. De medische directeur van het ’s Lands Hospitaal heeft hierbij onder meer aangegeven dat deze overeenkomst zeker een mijlpaal is voor het ziekenhuis, daar zij hierdoor structureel ook een bijdrage zullen kunnen leveren aan de opleiding van nieuwe medici.

By Comments off december 6, 2019