Ontvangst verschillende schenkingen en collecties
Grote vriend van de UB, dhr. Berend Eilders

Gedurende het gehele jaar ontvangt de UB van haar trouwe vriend, dhr. Berend Eilders uit Nederland, vele dozen met boeken. Boeken zo goed als nieuw en geschikt voor de verschillende studierichtingen/disciplines op de AdeKUS.

Aanvankelijk stuurt dhr. Eilders veelal juridische boeken, maar de afgelopen periode heeft de UB heel veel medische boeken ontvangen (bijkans 850 medische boeken voor verschillende specialisaties). Hiermee heeft hij de medische collectie een grote boost gegeven.

Dank aan dhr. Be Eilders.

UB ontvangt juridische boekwerken van de Peace Palace Library

Op 27 april jl. overhandigde mw. Candice Alihusain LL.M, Foreign, Comparative and International Law Librarian/Reading Room Coördinator van de Bibliotheek van het Vredespaleis, een mooie collectie aan voornamelijk juridische documenten als geschenk aan de UB. Het gaat om 41 boeken. Dank gaat uit naar mw. Alihusain, het management van de Bibliotheek, de Carnegie Stichting en mw. dr. Jacinta Asarfi voor deze rijke aanvulling.

Dubbel plezier voor de Suriname collectie!

Bij de opening van de expositie i.h.k.v. 160 jaar Afschaffing van de Slavernij in Suriname, werd de Van Laar collectie bestaande uit 507 boeken, 569 tijdschriften en wat archiefmateriaal over Suriname en geschreven door Surinamers, geschonken aan de UB.

Op 3 augustus 2023 was het wederom een bijzonder moment in de UB, omdat zij nu een andere belangrijke collectie met veel Suriname materiaal ontvingen. Het gaat om de Deryck Ferrier collectie, bestaande uit 436 boeken. De schenking werd gedaan door mw. Suze Ferrier, dochter van wijlen hr. D. Ferrier.

Vermeldenswaard is dat reeds in november 2015 er een Ferrier collectie was geschonken aan de UB. Het gaat om de speciale collectie van de laatste gouverneur/eerste President van Suriname, wijlen dhr. Johan Ferrier. Zijn Suriname collectie werd ook door zijn dochter, de bekende mw. Cynthia Mc Leod, geschonken aan de UB.

In verband met de herdenking van de Dag der Inheemsen en 133 jaar Javaanse immigratie, op 9 augustus 2023, heeft de UB twee virtuele tentoonstellingen in elkaar gezet. Tijdens de lezing van dhr. Redjopawiro, was in het publiek aanwezig dhr. S. Samijardja. Hij is een van de weinige, nog in leven zijnde Javaanse immigranten, die van Indonesië naar Suriname zijn gebracht om op de plantages te werken. Van deze gelegenheid gebruikmakende werd hij door de UB gevraagd de online tentoonstellingen te launchen.

De expo’s zijn te bezichtigen op de FB-pagina https://www.facebook.com/profile.php?id=100082997299141 als de YouTube kanaal https://youtu.be/8W2fRHIgzjo  van de UB.

By Comments off september 4, 2023