Ontwikkelingen in Oil & Gas

Op vrijdag 14 januari 2022 heeft de studierichting Infrastructuur van de Faculteit der Technologische Wetenschappen (FTeW) van de Anton de Kom Universiteit van Suriname een presentatie gehouden in het kader van verwachte ontwikkelingen uit Oil & Gas, met als titel, “Infrastructurele spin-offs voor Suriname uit Oil & Gas”

De inleider was de heer Lesley Blinker, MSc., CEO Transinfracorp Suriname N.V., die in de afgelopen jaren bij diverse VN en EU organisaties heeft gewerkt en zelf van Surinaamse afkomst. Vanwege zijn groot netwerk in de financieringswereld, heeft zijn organisatie zich toegelegd op ontwikkeling en financiering van grote Infrastructurele projecten welke voor de duurzame groei van de economieën van opkomende landen als Suriname en vele anderen in het Caraïbisch gebied, van essentiële aard zijn.

In dit licht stelt hij voor om vooral in het licht van de recente ontwikkelingen in Oil & Gas, de investeringen te doen in aanleg van een Diepzee haven in combinatie met aanleg van een enorm wegennet, waarin ook de nodige bruggen en een stelsel van Heavy en Light weight train rails, voor landtransport van goederen en ladingen vanuit de zeehaven. Uit deze investeringen verwacht hij een enorme spin-off van industriële ontwikkeling in het gehele land. Brazilië kijkt in dit verband reeds een tijdje naar mogelijkheden om het niet-ontsloten noordelijk deel te ontwikkelen.

Blinker maakt zich sterk om de onontbeerlijke Diepzee haven in Suriname gerealiseerd te krijgen. Er bestaat n.l. nog al wat concurrentie hierover in de naaste buurlanden. De beste locatie lijkt voor de monding van de Corantijn te zijn. Een bijkomende voordeel zal ook de ontwikkeling zijn van cruise toerisme met haar enorme spin offs. Voor het heavy rail tracé ziet hij de bestaande verbindingsweg in Guyana naar Brazilië, als potentieel aantrekkelijk.

Het geheel heeft een voortraject nodig waarin een reeks van feasibility studies nodig zullen zijn, ten bedragen van ruim 150Miljoen USD, waarin tevens alle ontwerp en voorbereidingskosten. Uit zijn netwerk heeft hij reeds harde afspraken lopen om dit geld gedoneerd te krijgen voor Suriname, met als voorwaarde dat de projecten na gebleken haalbaarheid, ons land bereid zou zijn om mogelijks uit de olie opbrengsten, een lening aan te gaan voor de werkelijke uitvoering van de werken.

Blinker is in gesprek met regeringsautoriteiten voor acceptatie van zijn visie en het financieringsmodel. De lezing was online mogelijk gemaakt dankzij de deskundige medewerking van onze UCIT en is bijgewoond door brede lagen van de samenleving maar ook door onze studenten en buitenlandse belangstellenden.

By Comments off januari 26, 2022