Open Campus Lecture Series cluster 2: Sustainable production

De “Open Campus Lecture Series: Sustainability of the Guiana Shield,” wordt georganiseerd als onderdeel van de activiteiten rondom het 50-jarig jubileum van de AdeKUS op 1 november 2018, en in het kader van het beleidsplan van de Universiteit. Van 10-14 december 2018 zijn er wederom  plenaire colleges en workshops, verzorgd door experts uit Suriname en de regio.

Duurzaamheid in relatie tot het Guyana Schild is het vertrekpunt om de academische gemeenschap bewust te maken van de uitdagingen en ontwikkelingsperspectieven voor de Surinaamse gemeenschap.

De workshops en plenaire sessie zijn verzorgd door de volgende personen:

René Artist

In zijn presentatie gaf René Artist een kritische beschouwing over de bestaande opvattingen dat mijnbouw en duurzaamheid niet samengaan. Ook gaf hij een voorbeeld van Australië, over de totstandkoming en bedrijfsvoering van een bauxietbedrijf dat voor 100% eigendom is en wordt gedraaid door Australische Inheemsen.

Rudi van Els

Rudi van Els stelde in zijn inleiding kritische vragen over de mate waarin de energiesector, in het bijzonder waterkrachtenergie, heeft bijgedragen aan ontwikkeling, van het Guyana Schild, van Suriname, en vooral ook van lokale gemeenschappen. De ervaring van grootschalige energieproductie die, vanuit een koloniale ontwikkeling, vaak dient als ondersteuning voor export van natuurlijke hulpbronnen, werd afgezet tegen ervaringen van kleinschalige microwaterkrachtcentrales in het Amazonegebied die lokale, rurale ontwikkeling ondersteunen.

Janaína Diniz

Janaína Diniz besprak in haar presentatie de overeenkomsten tussen Suriname en Brazilië wat betreft de ontwikkeling en het beleid op het gebied van sociobiodiversiteitsproducten – producten die voortkomen uit inheemse gewassen en van steeds groter belang worden in de ontwikkeling van lokale gemeenschappen. Ze vergeleek de ontwikkeling in beide landen vanaf een historische plantagecultuur gericht op export, naar bewust (overheids)beleid om sociobiodiversiteitsproducten voor lokale ontwikkeling te stimuleren. Als startpunt voor de discussie keek ze naar de Braziliaanse ervaring met twee producten die in beide landen voorkomen: Braziliaanse noten en podosiri.

Theo Wong

In zijn inleiding ging Theo Wong in op de kenmerken van de Guiana Shield en in het bijzonder de Greenstone Belt van Suriname.  Hij gaf de noodzaak aan voor modern geologisch onderzoek dat moet resulteren in een beter inzicht in de bestaande mineralisatie alsook in een betere beoordeling van de ontginbaarheid en vermindering van financiële risico’s, rekening houdend met milieuaspecten.  De onderzoekaanpak dient multidisciplinair te zijn, met integratie van biodiversiteit, duurzame mijnbouw, sociale verantwoordelijkheid en overheidsbeleid.

De Open Campus Lecture Series worden gehouden tussen 1 november 2018 en februari 2019. De plenaire colleges en workshops, verzorgd door experts uit Suriname en de regio, zijn verdeeld in 4 clusters met de thema’s:

–           duurzaamheid, cultuur en lokale productie
–           duurzame productie
–           biodiversiteit, socio-biodiversiteit en gezondheid
–           regionale integratie en beleid

Ze worden bijgewoond door beleidsmakers, academici, Universiteitsstudenten en andere geïnteresseerden.

 

Het programma bestaat uit 4 blokken die elke maand gedurende 1 week worden verzorgd.

Cluster 1 Sustainability Culture & Local production: 5 – 9 November 2018 (reeds afgerond)
Cluster 2 Sustainable production: 10 – 14 December 2018 (reeds afgerond)
Cluster 3 Biodiversity, Socio-biodiversity and Health: 10 – 17 Januari 2019
Cluster 4 Regional Integration and Policy:  11 – 14 Februari 2019

By NO Comment december 20, 2018