Openbare lezingenserie over Duurzame productie

De Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) houdt van 10 tot en met 14 december een openbare lezingen serie over duurzame productie. Dit is het tweede blok van de ‘Open Campus Lecture Series’ waarbij topdeskundigen zich buigen over “duurzaamheid van het “Guiana Bekken ” (Guiana Shield). Dit is in de wereld een van de rijkste gebieden aan biodiversiteit, culturele diversiteit en mineralen, dat zich uitstrekt over de grenzen van Suriname, Brazilië, Frans-Guyana, Guyana, Venezuela en Colombia. Met deze lezingen serie wil de hoogste academische instelling een brug slaan naar de samenleving en kennis verbinden met beleidsacties, en beleidsmakers van de overheid en de particuliere sector. Het doel is kennis te delen ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van hulpbronnen van het Guiana Bekken .

Na de opening op maandag 10 december bijt Drs. René Artist de spits af met Duurzaamheid in de mijnbouw industrie – Mogelijk of niet? De inleider zal een kritische beschouwing geven over bestaande opvattingen dat mijnbouw en duurzaamheid niet samengaan. Hierbij wordt een voorbeeld uit Australië uitgewerkt over de totstandkoming en bedrijfsvoering van een bauxietbedrijf dat voor 100% eigendom is en wordt gedraaid door Australische Inheemsen.

Dinsdagavond houdt de Surinamer Dr. Rudi van Els van de universiteit van Brasilia een presentatie over Lokale energie voor lokale ontwikkeling. De centrale vraag is of de energiesector, in het bijzonder waterkrachtenergie, heeft bijgedragen aan ontwikkeling, van het Guiana Bekken, van Suriname, en ook van lokale gemeenschappen. De ervaring van grootschalige energieproductie die vaak dient als ondersteuning voor export van natuurlijke hulpbronnen, zal worden afgezet tegen ervaringen van kleinschalige microwaterkrachtcentrales in het Amazonegebied.

Dr. Janaína Diniz van de universiteit van Brasilia presenteert op woensdag Promotion of native products and rural sustainable development. Zij gaat in op overeenkomsten tussen Suriname en Brazilië wat betreft de ontwikkeling en het beleid op het gebied van producten die voortkomen uit inheemse gewassen, zoals podosirie en paranoten. Deze producten worden steeds belangrijker in de ontwikkeling van lokale gemeenschappen.

Donderdagavond houdt Professor Theo Wong een inleiding over Revival of Guiana Shield geological research in Suriname. Hij bespreekt eerst de kenmerken van het Guiana bekken in het bijzonder de mineralenrijke Greenstone Belt van Suriname. Vervolgens wordt ingegaan op het belang van modern geologisch onderzoek voor inzicht in de bestaande mineralisatie en een betere beoordeling van de ontginbaarheid, rekening houdend met milieuaspecten, integratie van biodiversiteit, duurzame mijnbouw en sociale verantwoordelijkheid.

Belangstellenden kunnen de opening van deze lezingen serie op maandag 10 december bijwonen in het gebouw van de Institute of Graduate Studies and Research (IGSR) en naar eigen keuze deelnemen aan de lezingen en daaropvolgende workshops. Deze activiteit wordt vrijdagavond afgesloten met een paneldiscussie over duurzame productie. Registratie voor deelname bij het secretariaat van het IGSR, via 490900 of 491030 of igsr@uvs.edu.