Oplevering Staatsolie-FWNW(Biologie) project

 

Op 16 december 2021 heeft het Bestuur van de Faculteit der Wis- en Natuurkundige Wetenschappen het Staatsolie-FWNW (Biologie) project opgeleverd. Ook de onthulling van een plakkaat door Mw Enid Bergval (de secretaris) van de Stichting Staatsolie Foundation for Community Development en mw. Hanny van de Lande (voormalig Richtingdcoördinator Biologie) heeft plaatsgevonden. Het doel van dit project betrof het verbeteren van de practicumfaciliteiten van de studierichting Biologie met als voornaamste resultaat het creëren van een acceptabel leer -en werkomgeving t.b.v. studenten en docenten met de minimale benodigde voorzieningen. Nauwlettend op de duurzaamheid van dit project, sluiten de doelstellingen van dit project aan op de doelstellingen van Staatsolie Foundation voor zowel het onderdeel educatie als milieu. De upgrading van de practicumfaciliteiten van de richting Biologie is een aanzienlijk verbetering voor wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en dienstverlening.

De doelstellingen van dit project zijn:

  • De richting wenst te beschikken over een duurzame leer- en werkomgeving met de basisvoorwaarden voor praktisch werk op de verschillende niveaus te faciliteren.
  • Vanuit het werkveld is er een behoefte aan (certificaat) trainingen, waarbij bv. biologie docenten op VOS-niveau bijgeschoold worden en meer wetenschappelijke skills aangeleerd krijgen.
  • Verder wenst de richting met de faciliteiten biowetenschappelijke diensten te verlenen aan het werkveld, studenten en ook onderzoekers van andere faculteiten.

 

De AdeKUS heeft ter afronding van dit project geïnvesteerd in meubilair en infrastructuur van de zaal. De practicumzaal en bijbehorende ruimten zijn ook voorzien van een nieuwe verflaag.

De realisatie van dit project werpt de vruchten reeds af. Bij de accreditatie proces van de Bacheloropleiding Biologie, hebben de gecreëerde basisfaciliteiten een enorme indruk gemaakt op de visitatie panel. Biologie is per 24 juni 2021 officieel geaccrediteerd door het Nationaal Orgaan Voor Accreditatie (NOVA). Er kunnen nu in plaats van 16 studenten, 21 studenten gefaciliteerd worden bij de Bacheloropleiding. Het aanbod van wetenschappelijk en technisch onderwijs-, onderzoek- en dienstverleningsmateriaal zijn vernieuwd en verruimd. Ook de werkfaciliteiten en veiligheid in de zaal en andere ruimten zijn aanzienlijk verbeterd. Verder heeft de richting een start gemaakt naar verdere groei van de faciliteiten en de huidige faciliteiten bieden de richting mogelijkheden om MOU’s met andere onderzoeksinstituten aan te gaan om projectmatig gezamenlijke onderzoekingen te doen.

 

By Comments off december 17, 2021