Oprichting consortium van universiteiten van het Guyana Schild

Van 13 tot en met 16 november 2022 hebben de voorzitter van het Bestuur van de Universiteit, Prof. dr. Shanti Venetiaan, de secretaris van het BvU, Mr. Drs. Shiraz Boedhoe, en het hoofd International Relations, mr. Nishma Bharos , een werkbezoek gebracht aan de Universiteit van Frans-Guyana alsook deelgenomen aan de conferentie van Rectoren van de Universiteiten van het Guyana Schild. De conferentie was een eerste activiteit welke voortgevloeid is uit het zogeheten AIBSI-project, die moet leiden tot de oprichting van de “Amazone Institute for Biodiversity and Sustainable Innovation”, welke gefinancierd wordt door de Franse overheid.

Aanvankelijk hebben de volgende vier universiteiten zich gecommitteerd voor het behoud van de “Biodiversity & Society of the Guyana Shield”:

  • De Universiteit van Frans-Guyana (coördinator)
  • De Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS)
  • De Universiteit van Guyana (UG)
  • De Federal University of Amapa (UNIFAP)

In dit kader werd op maandag 14 november 2022 alvast een Memorandum of Understanding (MoU) ondertekend en is het consortium door de deelnemende universiteiten opgericht. Het de bedoeling dat ook andere universiteiten uit het Guyana Schild zich in de toekomst zullen aansluiten.

Een van de doelstellingen van het consortium is om internationaal bekendheid te verwerven m.n. voor het behoud van de biodiversiteit en de leefgemeenschappen van het Guyana schild.

Enkele actiepunten waaraan het consortium zal werken zijn: het opzetten van een masteropleiding in biodiversiteit; stimuleren en ondersteunen van PhD onderzoek en training van doctorale studenten in verschillende aspecten van de biodiversiteit; doen van gemeenschappelijke publicaties.

Tijdens dit werkbezoek heeft de AdeKUS delegatie een bezoek gebracht aan de Electrical engineering en Innovations laboratorium en heeft potentie gezien voor verbetering van de samenwerking met de Universiteit van Frans-Guyana. Te denken valt aan o.a. studenten- en docentenuitwisseling, practicum/onderzoek in de moderne laboratorium faciliteiten  op de Kourou campus en samenwerking op andere gebieden. Hieraan zal in de komende periode samen met de Frans-Guyanese partner evenals met de overige consortiumpartners worden gewerkt.

Vanuit de AdeKUS worden de nodige voorbereidingen getroffen om maximaal rendement uit het consortium te halen. In dit verband zal de AdeKUS de nodige acties ondernemen teneinde te verzekeren dat de voorgenomen intenties op de drie gebieden van samenwerking binnen dit consortium, daadwerkelijk worden verwezenlijkt.

By Comments off december 8, 2022