OPROEP

Herinschrijving Bacheloropleidingen

Studenten die hun 2e termijn stortings- / overmakingsbewijs via stuza@uvs.edu hebben aangeboden kunnen hun kwitantie en sticker dagelijks (tussen 08.00u en 13.00u)* ophalen op de afdeling met medeneming van de originele stortings- / overmakingsbewijzen en de studentenpas.

*Met in achtneming van de Covid-19 maatregelen

BUREAU STUDENTENZAKEN, 25 februari 2021.

By Comments off februari 26, 2021