Overdracht collectie Jozefzoon

De boekencollectie van wijlen heer Eddy Jozefzoon werd gister door de familie overgedragen aan de Universiteitsbibliotheek (UB). Het was een wens van hem dat na zijn dood, de collectie werd geschonken aan de UB. De directeur, mw. Tanya Sitaram, bedankte de familie namens de AdeKUS en gaf aan dat de studenten, docenten, academici, wetenschappers en andere geïnteresseerden, dankbaar en nuttig gebruik zullen maken hiervan.  

Vermeldenswaard is dat er ook boekenrekken zijn geschonken voor deze collectie. 

Eddy Jozefzoon heeft verschillende functies bekleed, waaronder politicus en raadsadviseur. Namens de weduwe mw. Rinia Jozefzoon en haar kinderen, werd de collectie overhandigd door mw. Liesbeth Peroti en mw. Linda Vriesde, in het bijzijn van mw. Ismene Krishnadath, de UB-medewerkers en de pers. 

Eddy Jozefzoon

By Comments off juni 8, 2022