Periodieke Buluitreiking FTeW

Dertien (13) afgestudeerden op Bachelor niveau en vijf (5) op Master niveau van de Faculteit der Technologische Wetenschappen (FTeW) hebben op vrijdag 18 November jl. hun bul en een presentje in ontvangst genomen. De periodieke buluitreiking werd gehouden in de aula van het IGSR.

Vermeldenswaard is dat mw. Ilaisha Goelaman van de Masteropleiding met cumlaude slaagde. De AdeKUS feliciteert de afgestudeerden en wenst hen veel success toe in hun verdere carrière.

By Comments off december 9, 2022