Personeelsvereniging AdeKUS

De Personeelsvereniging AdeKUS is een bestaande vereniging die door vrijwillige medewerkers, weer nieuw leven is ingeblazen. De vereniging stelt zich ten doel de geestelijke en materiele belangen van de leden te bevorderen, alsmede de onderlinge samenwerking tussen de diverse personeelsleden, de directie en het bestuur van de Anton de Kom Universiteit van Suriname en de saamhorigheid tussen de Instituten vallende onder de Anton de Kom Universiteit van Suriname te versterken.

De Voorzitter van de personeelsvereniging is mevr. Cathleen Stuger. Haar ervaring binnen de vereniging is dat ieder bestuurslid gemotiveerd is om mee te denken hoe zij de personeelsvereniging meer gestalte kunnen geven, dus gaan zij zich met deze motivatie inzetten om zo snel mogelijk aan de slag gaan. Uiteraard rekenen zij op de participatie van het personeel en de ondersteuning van de Directie en het Bestuur van de AdeKUS.

Activiteitenkalender 2022

De personeelsvereniging heeft nu officieel een emailadres (personeelsvereniging@uvs.edu). Overigens willen zij ook een digitaal ideeënbus koppelen aan dit emailadres, zodat medewerkers ook hun ideeën en of feedback kenbaar kunnen maken. Verder zijn zij ook voornemens om in de toekomst hun Sociaal Media Platform te launchen.

De personeelsvereniging wil starten met de inschrijving van leden, dus is er reeds een aanvang gemaakt met het in orde maken van de statuten bij de Notaris. Het zal wel nog even duren voordat de statuten af zijn, maar intussen zijn zij bezig met de voorbereiding van enkele activiteiten voor dit jaar.

By Comments off februari 28, 2022