President van de Hoge Raad in Nederland verzorgd gastcollege voor studenten en docenten

Op maandag 21 november 2022 heeft de president van de Hoge Raad in Nederland, Dineke de Groot, een gastcollege verzorgd voor de studenten en docenten van de Faculteit der Juridische Wetenschappen van de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Dit gastcollege had als thema: ‘De Hoge Raad anno 2022’. Tijdens dit college is zij ingegaan op de organisatiestructuur en taken van de Hoge Raad. De voornaamste taken van de Hoge Raad zijn:

  • Het bevorderen van de rechtszekerheid en rechtseenheid;
  • Het bijdragen aan de rechtsontwikkeling;
  • Het bieden van rechtsbescherming.

Voorts is zij ingegaan op de trias politica waarbij zij benadrukte dat het hier niet gaat om een strikte machtenscheiding maar eerder een machten spreiding. Dat wil zeggen dat deze drie machten met elkaar dienen samen te werken  ter waarborging van hun collectieve verantwoordelijkheid ten opzichte van de democratische rechtsstaat. Vervolgens heeft zij het gehad over de invloed van de uitspraken van de Hoge Raad voor de Surinaamse rechtspraktijk.

By Comments off januari 2, 2023