PROBLEM BASED LEARNING IN RUIMTELIJKE PLANNING

Toepassing Problem Based Learning¹  (PBL) in de Ruimtelijke Planning’ was het thema van een seminar georganiseerd op 14 mei door het Instituut voor Graduate Studies and Research (IGSR) in samenwerking met het Polytechnic College Suriname (PTC). Tijdens de lezing van Maj-Britt Quitzau werd uiteengezet hoe studenten  PBL kunnen toepassen in hun studie, Stedelijke Ontwikkeling. Asad Mohamed besprak de uitdagingen die komen kijken bij de praktische kant van PBL tijdens studies voor ruimtelijke planning in het Caraibisch Gebied. Na de vragen en discussieronde mochten de deelnemers zelf ervaren hoe PBL in de praktijk werkt. Verdeeld in vijf groepen mochten zij deelnemen aan de workshop van  Johan Martinus ‘a new future for Beekhuizen,’ en aan het eind hun resultaten presenteren.

¹Bij Problem Based Learning (PBL) of Probleem Gestuurd Onderwijs (PGO) staat het actief leren en probleemoplossend vermogen centraal, wat op allerlei manieren getraind en geprikkeld wordt. De achterliggende gedachte van PGO is dat kennis het beste overgebracht kan worden door een actieve houding, in plaats van het klakkeloos overnemen van informatie door middel van hoorcolleges.

(Bron:   https://www.hetrechtenstudentje.nl/studentenleven/probleemgestuurd-onderwijs-wat-is-het-en-hoe-werkt-het/ )

By Comments off november 20, 2019