Prof. Christiaan Max Huisden benoemd tot hoogleraar

Op woensdag 20 oktober is door prof. Christiaan Max Huisden het ambt van hoogleraar aanvaard door het houden van een oratie.

Na de aanvaarding van het hoogleraarschap heeft het Bestuur van de Anton de Kom Universiteit van Suriname de leerstoel ‘Milieuwetenschappen met het accent op bioactieve moleculen ten bate van de milieugezondheid’ ingesteld. Deze leerstoel zal zich inzetten voor onderzoek, gebaseerd op bewijs (evidence based), waarmee beleid, educatie en voorlichting worden onderbouwd. Het wetenschappelijk kader vanuit ‘Milieuwetenschappen’ en de ontwikkelingspijlers met betrekking tot onderzoek, onderwijs en dienstverlening zijn hierbij cruciaal, aangezien het gaat om het behoud van gezonde ecosystemen, natuur- en milieuwaarden, biodiversiteit, gezondheid, armoedebestrijding, hernieuwbare grondstoffen, recycling, groene energie, welzijn en meer. De studierichting Milieuwetenschappen doet hiertoe onderzoek naar milieu relevante aspecten waaronder, baseline studies, monitoring, forensische reconstructie, preventie en herstel.

Milieugezondheid wordt genavigeerd door het effect van bioactieve stoffen uit lucht, water en bodem op het leven. Er zijn legio voorbeelden van schadelijke effecten van Milieutoxicologie en lijnrecht daartegenover de gezondheid bevorderende effecten van Naturopatische Medicijnen en Nutraceuticals. Het resultaat uit zich in de gezondheidstoestand van flora en fauna, ecosystemen, mensen, leefomstandigheden en de totale biodiversiteit. Praktische voorbeelden met onherroepelijke invloed op Milieugezondheid: Grondclassificatie en Landordening, Waterbeleid, Persistant Pollutants, Goud, Olie en Bos-industrie, Non Timber Forest Products, Traditionele Medische Systemen, Eco- en Agro-toerisme en Wellness. Sectoren die onder andere betrokken moeten zijn bij duurzame ontwikkeling en welzijn van land en volk.

Prof. Huisden roept elke Surinamer op om met vereende krachten duurzame ontwikkeling te verwezenlijken. “Het is tijd om samen in de bres te springen voor ons land teneinde het te beschermen tegen vernietiging en verval. Effectieve industriële en economische ontwikkeling moet voortgaan, maar alle antropogene activiteiten moeten worden voorafgegaan door een Milieueffecten Studie waarbij ons natuurschoon, onze ecosystemen en onze milieugezondheid prioriteit zullen moeten genieten; ontwikkeling maar op duurzame manier”.

 

Download hier het boekje: ‘Bioactieve moleculen vanuit het milieu ten bate van duurzame ontwikkeling en welzijn in Suriname’.

By Comments off oktober 25, 2021