Prof.dr. Henry Ori benoemd tot hoogleraar

De onderwijssector in Suriname moet worden versterkt. In de oratie van prof.dr. Henry Ravindredath Ori gehouden op 25 augustus 2021 worden de bouwstenen aangedragen voor de versterking van de onderwijssector. Er wordt gewezen op het veel strategischer inzetten van het onderwijsbeleid en op het op een actiegerichte en duurzame wijze omgaan met de broodnodige innovaties in onderwijs. Ori is van mening dat verschillende bestuurlijke arrangementen wijzen op betere onderwijsprestaties in het onderwijssysteem. Deze hebben te maken met zaken als: het hebben van een strategische visie voor de lange termijn, een breed gedragen onderwijsbeleid door de stakeholders, de inzet van kwalitatief goede leraren, het inzetten op decentralisatie van onderwijsbeleid en de kennisontwikkeling tussen onderzoeksinstituten, de overheid en scholen.

In het vervolg van de oratie zijn de verschillende sturingsconcepten besproken, namelijk het idee van het voeren van een proactief onderwijsbeleid, het stimuleren van onderwijsinnovaties, het meer inzetten op onderwijskundig onderzoek ter ondersteuning van het onderwijsbeleid en het investeren in educatie voor duurzame ontwikkeling. Daarna is aandacht besteed aan de leeropdracht en de wijze van invulling van de leerstoel. Ten slotte is aandacht besteed aan de beschrijving van de vier onderzoekslijnen: Onderwijsbeleid en ontwikkeling, Onderwijs en Arbeidsmarkt, Leren en innoveren in de klas en Educatie voor Duurzame ontwikkeling.

Na de aanvaarding van het hoogleraarschap heeft het Bestuur van de Anton de Kom Universiteit van Suriname de leerstoel ‘Onderwijskunde met betrekking tot Onderwijsbeleid en Onderwijsinnovatie’ aan de Faculteit der Maatschappij Wetenschappen ingesteld. Deze leerstoel wordt bekleed door prof. Henry Ori.

Download hier het boekje: Wat is onderwijs ons werkelijk waard?

By Comments off augustus 30, 2021