Prof. dr. ir. Nawin Ryan Nannan aanvaardt het hoogleraarschap

Op woensdag 19 oktober 2022 is prof. dr. ir. Nawin Ryan Nannan aangesteld als hoogleraar aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS). Na het aanvaarden van het hoogleraarschap door het uitspreken van de rede getiteld “Duurzame energie technologie”, is door de voorzitter van het Bestuur van de AdeKUS, prof.dr. Shanti Venetiaan het bekleden van de leerstoel “Werktuigbouwkunde: duurzame energie technologie” aan de nieuwe hoogleraar opgedragen.

In de uitbouw van de leeropdracht heeft prof. Nannan kort de uitdagingen binnen de Surinaamse energievoorzieningssector belicht. Als een balans opgemaakt wordt, kan worden gesteld dat aan de ene kant prijsvluchtigheid van fossiele brandstoffen, energy-security afwegingen en globale energietransitie, een drijfveer vormen voor energietransitie naar duurzame energiebronnen en aangepaste technologie. Desondanks is, aan de andere kant, het afgelopen decennium de grootschalige investering geweest in elektriciteitsopwekking middels stookolie. Verwachtbaar is dat wegens ontwikkelingen in de offshore olie sector en de spin-off daarvan de energie-intensiteit nog meer toeneemt. Al met al is er urgentie dat energie technologisch onderzoek wordt gestructureerd en geïntensiveerd. De leeropdracht omvat een ensemble van technologisch onderzoek en onderwijs betreffende CO2 uitstootmitigatie. Prof. Nannan concretiseerde de focusgebieden gericht op onder meer biomassa, conversiesystemen, modelleren en optimaliseren hiervan, en energie-efficiëntie.

Prof. Nannan is sinds 2011 verbonden aan de Faculteit der Technologische Wetenschappen. Hij heeft gefunctioneerd als hoofddocent, lector magnus, richtingscoördinator Werktuigbouwkunde en decaan van de Faculteit der Technologische Wetenschappen. Hij is eveneens bestuurslid geweest van het CELOS en heeft talrijke peer reviewed wetenschappelijke artikelen op zijn naam staan.

By Comments off oktober 20, 2022