Prof.dr. Jerry Toelsie aanvaardt het hoogleraarschap

Op woensdag 12 januari 2022 is door de voorzitter van het Bestuur van de Anton de Kom Universiteit van Suriname, prof.dr. Shanti Venetiaan een tweede leerstoel ingesteld. Het bekleden van de leerstoel genaamd “Pathofysiologie met de nadruk op chronische aandoeningen” is opgedragen aan prof.dr. Jerry R. Toelsie. Prof. Toelsie heeft voorafgaand aan de instelling van de leerstoel het hoogleraarschap aanvaard middels het houden van een rede getiteld:” ‘De toepassing van pathofysiologische principes bij de aanpak van chronische aandoeningen’.

Tijdens de inaugurele rede hield prof. Toelsie het gehoor voor dat chronische aandoeningen wereldwijd de belangrijkste doodsoorzaak zijn. Deze aandoeningen veroorzaken vele complicaties, verminderen de levenskwaliteit en arbeidsproductiviteit, zorgen voor vroegtijdige sterfte en hebben een enorme impact op de gezondheidszorg. De prevalentie van chronische aandoeningen wordt beïnvloed door een aantal modificeerbare en niet modificeerbare risicofactoren. Aanpak van de modificeerbare risicofactoren kan de prevalentie en vroegtijdige sterfte aanzienlijk verminderen. Het is daarom belangrijk om de pathofysiologische mechanismen van chronische aandoeningen te bestuderen. Hierdoor ontstaat er een beter begrip van de ziekteprocessen, waardoor men in staat is effectievere preventieve en curatieve interventies te ontwikkelen.

Met het aanvaarden van het hoogleraarschap door prof. Toelsie en het bekleden van de leerstoel ‘Pathofysiologie met de nadruk op chronische aandoeningen’ door deze hoogleraar is de vierde actieve leerstoel aan de Faculteit der Medische Wetenschappen ingesteld.

Download hier het oratieboekje. 

By Comments off januari 13, 2022