Prof.dr. Manon Sanches aanvaardt het ambt van hoogleraar

Op woensdag 23 februari 2022 heeft prof.dr. Manon R. Sanches het ambt van hoogleraar aanvaard door het houden van een oratie met als titel: ‘De bescherming van het Surinaams kind vanuit psychologisch en orthopedagogisch perspectief bekeken’. Nadat prof. Sanches haar oratie gehouden heeft, is de leerstoel ‘Kinder- en Jeugdpsychologie en Orthopedagogie” door de voorzitter van het Bestuur van de AdeKUS,  prof. dr. S. Venetiaan, ingesteld. Het bekleden van deze leerstoel is opgedragen aan de pas geïnaugureerde hoogleraar.

Kinder-en Jeugdpsychologie en Orthopedagogiek bevinden zich in een breed spectrum waarbij bijzondere aandacht gericht zal zijn op onderwerpen van Jeugdbescherming, geweld in afhankelijke situaties; huiselijk geweld, geweld tegen kinderen en kinderen die getuige zijn van geweld. Zowel op het gebied van onderwijs, onderzoek en hulpverlening zullen deze onderwerpen binnen de leerstoel aan bod komen.

Prof. Sanches is behalve wetenschapper ook de richting-coördinator van de studierichting Psychologie die deel uitmaakt van de Faculteit der Maatschappij Wetenschappen (FMijW) van onze Universiteit.  Zij  is de vierde hoogleraar die een leerstoel geplaatst bij de FMijW bekleedt, de vijfde vrouwelijke hoogleraar die vanaf de oprichting aan de AdeKUS benoemd is en de 45 ste hoogleraar in de geschiedenis van onze Universiteit die het ambt aanvaard heeft.

Download hier het oratieboekje. 

By Comments off februari 24, 2022