Prof. dr. Wilco Zijlmans heeft het hoogleraarschap aan de Faculteit der Medische Wetenschappen aanvaard

Op woensdag 2 augustus 2023 heeft prof. dr. Wilco Zijlmans het hoogleraarschap in de bijzondere leerstoel Kindergeneeskunde aan de Faculteit der Medische Wetenschappen van de Anton de Kom Universiteit Suriname aanvaard. Deze leerstoel is een initiatief van de Vereniging Kinderartsen Suriname (VKS) en heeft als leeropdracht ‘het verbeteren van de pre-, peri- en post-natale zorg met als doel de gezondheidstoestand van de Surinaamse pasgeborene te optimaliseren rondom de geboorte alsook in de eerste levensjaren van het jonge kind’.

Jonge kinderen zijn niet mondig genoeg om voor zichzelf op te komen en daarom is het belangrijk om ze een stem te geven. We willen immers onze kinderen de best mogelijke gezondheidszorg aanbieden, waarbij er juist ook voor de preventieve gezondheidszorg veel aandacht moet zijn. Dit geldt zowel voor moeder als kind vanaf de pre-conceptionele fase tot aan de adolescentie, zodat de zelfredzaamheid van kinderen gestimuleerd wordt en ze gezond en veilig op kunnen groeien.

De kinderartsen maken zich zorgen over meerder aspecten van de kindergeneeskundige zorg zoals ongunstige geboorte uitkomsten: 1 op de 5 zwangerschappen in Suriname eindigt met een ongunstige geboorte uitkomst. Bovendien is 1 op de 5 zwangeren tiener en het is bekend dat tienermoeders meer complicaties hebben tijdens de zwangerschap én meer ongunstige geboorte uitkomsten. Daarnaast wordt het steeds duidelijker dat kinderen al voor de geboorte in de baarmoeder en in de eerste jaren na de geboorte worden blootgesteld aan allerlei stressoren. Dit

betreft chemische stoffen, zoals de zware metalen kwik en lood en pesticiden, maar ook niet-chemische invloeden zoals stress en depressie tijdens de zwangerschap, die van invloed kunnen zijn op deze ongunstige geboorte uitkomsten en de neurologische, cognitieve en motorische ontwikkeling van het kind. Het is tegelijk een levensfase waarbij de organen van het kind in volle ontwikkeling zijn, met name de hersenontwikkeling is daarbij cruciaal en tegelijk kwetsbaar.

De hoogleraar gaf een overzicht van de plannen die binnen de leerstoel zullen worden uitgebouwd op het gebied van onderzoeksprojecten, onderwijs & opleiding voor medische studenten, kinderartsen in opleiding en verpleegkundigen en op gebied van patiëntenzorg. Aan de landelijke beleidsmakers gaf hij mee dat vroege investering in het kind betaalt en een royale return of investment teruggeeft waarmee een gezondere en productievere bevolking mogelijk wordt. Dit vereist wel een lange adem met een investeringsduur van 15 tot 20 jaar. Maar het is dé manier om Suriname vooruit te helpen is zijn volle overtuiging: een vroeg begin, een groot gewin.

Professor Wilco Zijlmans werkt sinds 1998, na het afronden van zijn opleiding in het Amsterdam Universitair Medisch Centrum in Nederland, als fulltime kinderarts in het Diakonessenhuis. Hij heeft talloze studenten, huisartsen en kinderartsen in opleiding uit Suriname, Nederland, België en de Verenigde Staten gecoacht en opgeleid. Hij bekleedt meerdere bestuursfuncties; hij is o.a. voorzitter van de Opleidingscommissie Kindergeneeskunde en lid van de Specialisten Registratie Commissie van de Vereniging van Medici in Suriname. Dr. Zijlmans heeft ruim 80 internationale peer reviewed publicaties op zijn naam staan.

Deze bijzondere leerstoel werd mede mogelijk gemaakt door sponsoring van: Staatsolie, Fernandes Group, Assuria, Notariaat Kalisingh, Notariaat Seetal en de KidsClinic.

Download hier het boekje: Investeren in de gezondheid van ons (on)geboren Surinaams kind: Een vroeg begin, een groot gewin

 

By Comments off augustus 3, 2023