Prof. Lydia Ori aanvaardt het ambt van hoogleraar

Op woensdag 25 augustus is door prof. Lydia Vydjiawatie Ori het ambt van hoogleraar aanvaard door het houden van een oratie getiteld: ‘Klimaatbewuste landbouwsystemen: de toekomst voor voedselzekerheid’.  Tijdens de oratie is door prof. Ori gepleit voor aanpassingen aan klimaatverandering die cruciaal zijn voor de mondiale voedselvoorziening, zeker met een wereldbevolking die nog steeds toeneemt. Wereldwijd hebben vele boeren  kleine bedrijfjes, die heel kwetsbaar zijn voor klimaatschokken en andere onzekerheden, omdat ze kleine foutmarges moeten aanhouden. Klimaatbewuste landbouw wordt, net als toegang voor kleine boeren tot voedselmarkten, een steeds grotere uitdaging.

Een belangrijke uitdaging waarmee we worden geconfronteerd, is het gebrek aan gegevens en beschikbare informatie over de beheerspraktijken, evenals het gebrek aan manieren om te meten welke van deze nieuwe, innovatieve systemen de meeste koolstof in de bodem van de aarde opslaan. Zo’n tool zou de deur openen voor private partijen die boeren compenseren voor het vastleggen van koolstof.

Na de aanvaarding van het hoogleraarschap heeft het Bestuur van de Anton de Kom Universiteit van Suriname de leerstoel ‘Agrarische Produktie met de nadruk op Klimaatslimme Landbouw’ aan de Faculteit der Technologische Wetenschappen ingesteld. Deze leerstoel wordt bekleed door prof. Lydia Ori.

Download hier het oratieboekje: Klimaatbewust georganiseerde landbouwsystemen. 

By Comments off augustus 30, 2021