Prof.mr.dr. Monique A. Veira benoemd tot hoogleraar

Op woensdag 14 juli 2021 is door prof.mr.dr. Monique A. Veira het ambt van hoogleraar aanvaard door het houden van een oratie getiteld: ‘Partnerrelaties en het wettelijk erfrecht in Suriname (1869-heden)’.  Tijdens de oratie is aangegeven dat op het moment van de codificatie van het burgerlijk recht in 1869 de wetgever de wet vooral gebruikt heeft als instrument om de partnerverhoudingen binnen de kolonie Suriname te sturen in een gewenste richting. In hoofdlijnen zijn de wijzigingen van de wettelijke aandelen van de partner en de kinderen in de afgelopen 150 jaren belicht. Ook zijn de huwelijksstatistieken rond de wetswijzigingen geraadpleegd, om na te gaan of de partnerrelaties beïnvloed zijn door de erfrechtelijke wetswijzigingen. Tenslotte is de vraag beantwoord in hoeverre de wetgever erin geslaagd is de partnerverhoudingen in Suriname in de door hem gewenste richting te duwen.

Na de aanvaarding van het hoogleraarschap heeft het Bestuur van de Anton de Kom Universiteit van Suriname de leerstoel ‘Privaatrecht met het accent op het Erfrecht’ aan de Faculteit der Juridische Wetenschappen ingesteld. Deze leerstoel zal bekleed worden door prof. Veira.

Download hier het boekje: ‘Privaatrecht met het accent op het Erfrecht’. 

By Comments off juli 15, 2021