Professionaliserings-programma LEES-KRACHT gelanceerd

Een van de doelen van de Research Unit Logopedie (RUL), welke een interdisciplinaire unit van de faculteiten Humaniora & Medische Wetenschappen is, is om maatschappelijke dienstverlening uit te voeren binnen het domein van ‘Early Childhood Education’. Met financiering van het UNICEF en in samenwerking met het MinOWC en Thomas More University (België), voert de RUL een evidence-based professionaliseringsprogramma uit genaamd LEES-KRACHT. LEES-KRACHT staat voor Leerkrachten Educatief Enthousiast Samenwerken voor Krachtig Leesonderwijs in Suriname. LEES-KRACHT, om het leesonderwijs op de basisscholen te versterken. De KRACHT van leesvaardigheden voor de verdere ontwikkeling van kinderen staat centraal in de visie achter dit programma.

Dertig schoolteams bestaande uit leerkrachten van leerjaar 2 en 3 en de schoolleider, binnen de districten Brokopondo, Nickerie en Paramaribo, zullen over een periode van twee jaren drie modules rondom het onderwerp ‘ontluikende geletterdheidinstructies’ volgen. Deze instructies voor krachtig en effectief leesonderwijs zullen de leesvaardigheid en –motivatie van de leerlingen verbeteren, hetgeen een positieve invloed zal hebben op hun leerprestaties en de onderwijsresultaten van het Surinaamse kind.

 

De drie modules hebben elk een duur van 10 weken per module en worden via een online platform aangeboden. Ook zullen er momenten (lerende netwerken) zijn waarbij de teams bij elkaar komen om samen met en van elkaar te leren.

De bedoeling is dat deze modules op lange termijn als vast onderdeel binnen de professionalisering van leerkrachten zullen worden opgenomen en in het kader daarvan is er ook een adviesgroep en een multi stakeholders platform, met expertleden uit het onderwijsveld en/of het logopedisch domein, geïnstalleerd.

De launch vond plaats in de periode 26 – 29 februari 2024 waarbij alle relevante stakeholders en de schoolteams van desbetreffende districten aanwezig waren.

By Comments off februari 26, 2024