Promotie: Het Constitutioneel Bestel van Suriname gedurende het Militair Bestuur 1980-1987

Op maandag 8 juni 2020 om 12:45 heeft Wanda Bechan-Pherai haar proefschrift Het Constitutioneel Bestel van Suriname gedurende het Militair Bestuur 1980-1987 online verdedigd aan de Universiteit Utrecht.

Dit onderzoek behelst het formeel Surinaamse staatsrecht gedurende de militaire periode in de jaren tachtig. Met dit rechtswetenschappelijk onderzoek wordt de complexiteit in bestuur, regelgeving en rechtspleging tijdens deze periode blootgelegd.

Drie staatsmachten tijdens militair bestuur

Op 25 februari 1980 heeft een groep militairen de democratische gekozen regering afgezet en de noodtoestand uitgeroepen. De militairen vormden samen met een aantal benoemde regeerteams tot 1987 het bestuur. Het gevolg hiervan was een fundamentele wijziging van de bestuursstructuur en regelgeving, terwijl ook de rechtspleging niet onaangetast bleef. In deze studie wordt de inrichting en het functioneren van de trias politica tijdens het militair bestuur onderzocht.

Nagegaan wordt hoe de drie staatsmachten waren ingericht, welke bevoegdheden ze hadden, hoe de onderlinge verhouding was tussen de drie machten en in welke mate deze drie machten en het bestel als geheel voldeden aan de eisen van de democratische rechtsstaat en het objectieve noodrecht.

 

Rechtsregels vastgelegd in decreten

Om een objectief beeld te geven van het Surinaamse staatsrecht tijdens het militair bestuur is uitsluitend gebruik gemaakt van schriftelijke bronnen. Het onderzoek is hoofdzakelijk verricht met juridisch bronnenmateriaal van constitutionele orde zoals verdragen, grondwet(ten), wetten, decreten, staatsbesluiten, resoluties en beschikkingen alsook relevante (rechtswetenschappelijke-) publicaties, literatuur en jurisprudentie.

Rechtsregels werden indertijd grotendeels vastgelegd in decreten, die in de staatsbladen werden gepubliceerd. Met behulp van de toen geldende regels is het onderzoek gesystematiseerd en getoetst.

Promotor: prof. dr. H.R.B.M. Kummeling

Beoordelingscommissie: prof. dr. E. Mak, prof. dr. B.M. Oomen, prof. dr. J.M.W. Schalkwijk, prof. dr.J. Uzman, prof. dr. R. Nehmelman.

 

By Comments off juni 12, 2020