Public Administration organiseerde 3e succesvolle bestuurskunde week

                 

“Burgerschap en Burgerzin. Individuele of collectieve verantwoordelijkheid?” Dit was het thema van de derde editie van de Bestuurskunde Week georganiseerd door de studierichting Public Administration. Deze Bestuurskunde Week werd gehouden van maandag 4 tot en met vrijdag 8 maart 2024, met als doel het nemen van initiatief voor het dragen van verantwoordelijkheid in de samenleving en bereidheid om zaken zoals verdraagzaamheid, rechtvaardigheidsgevoel, samenwerking, kortom het algemeen welzijn te helpen bevorderen. Bij burgerschap en burgerzin gaat het om de deelname aan en de betrokkenheid van de burgers aan het helpen vormgeven van de samenleving.  Dit wil zeggen het deelnemen aan een gemeenschap van burgers waaruit verantwoordelijkheden en taken voortvloeien.

Per dag werden er verschillende sub thema’s belicht door verschillende sprekers. Zo was het thema van de eerste dag “Do more than belong: participate! Do more than dream: work! Do more than believe: practice!” en werd ingeleid door mw. Sharda Ganga, Directeur van Stichting Projekta, waarbij zij inging op het maatschappelijke middenveld in Suriname en gemeenschapswerk. Directeur Stibula, dhr. Wilgo Koster, belichtte het werk in de buurten en dhr. Henry Kia, landelijke coördinator Buurtmanagement van het Korps Politie Suriname (KPS) hield ook een inleiding over dit thema.

Op de tweede dag werd aandacht besteed aan het sub thema “All Hands on deck: De weg tot een rechtvaardige en veilige samenleving.” De minister van het Ministerie van Justitie en Politie, dhr. Kenneth Amoksi, hield een korte inleiding over het overheidsbeleid t.a.v. de nationale veiligheid gevolgd door dhr. Melvin Linscheer, veiligheidsadviseur van de President van Suriname, Luitenant-kolonel dhr. Roy Samuels, Hoofd van de Militaire Politie en Commissaris Bryan Isaacs (intussen waarnemend Korpschef van de Politie). De sprekers gingen in op verschillende aspecten van hun werkzaamheden, maar belangrijker nog de uitvoering van het beleid om de nationale veiligheid in Suriname te garanderen.

   

De derde dag was een online sessie over de theoretische achtergronden van burgerschap. De sprekers waren wetenschappers van de Universiteit van Amsterdam, Prof. dr. Justus Uitermark, Dr. Rutger van Eijken, Avans Hogeschool; Dr. Koen Micgelbrink, Erasmus Universiteit en Prof. dr. Marc Hooghe, Universiteit van Leuven.

De vierde dag gaven de presentaties van mw. Angelique del Castillo, mw. Manorma Soeknandan en mw. Sandra Clenem invulling aan het sub thema: “De stem van de burger binnen internationale betrekking.”

De activiteit werd op 8 maart 2024 afgesloten met speciale aandacht voor de vrouw i.v.m. de Internationale Dag van de Vrouw. De studenten Rumarlo Lont en Delciggio Scheineman brachten middels gedichten en zang odes aan de verschillende rollen van vrouwen. Daarnaast hield Prof. dr. Robbert Bipat, Voorzitter van de Interreligieuze Raad in Suriname, IRIS, een presentatie over de waarden en normen in de samenleving en de rol van de burger.

De Bestuurskunde Week welke werd geopend door de Voorzitter van de Nationale Assemblee, dhr. Marinus Bee, werd afgesloten door de minister van het Ministerie van OWC, dhr. Henry Ori.

De studierichting PA heeft wederom bewezen een zeer succesvolle Bestuurskunde Week te kunnen organiseren en wordt hiermee gefeliciteerd.

By Comments off maart 4, 2024