Rawien Jairam gepromoveerd tot doctor

Op woensdag 05 juli 2023 verdedigde Rawien Jairam MSc. aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) zijn proefschrift getiteld ‘An assessment of the amphibian fungus Batrachochytrium dendrobatidis in Suriname with possible spread from French Guiana’

Dr. Jairam heeft tijdens zijn promotieonderzoek een overzicht gemaakt van het voorkomen van de Batrachochytrium dendrobatidis (Bd) schimmel in het veld. Hierbij werden uit verschillende gebieden in het oosten, westen, zuiden en het noorden van Suriname 347 specimens in 8 amfibie families geswabt om aanwezigheid van de Bd schimmel te onderzoeken. De Bd schimmel veroorzaakt bij amfibieën een aandoening genaamd chytridiomycosis. Deze ziekte slaat in rap tempo om zich heen en heeft ertoe geleid dat ongeveer 41% van de wereldwijde amfibie soorten geïnfecteerd is geraakt en deze groep nu een van de meest bedreigde vertebraten is. Om een historisch overzicht te krijgen van het voorkomen van de Bd schimmel in Suriname zijn ook specimens van de Nationale Zoölogische Collectie Suriname (NZCS) gebruikt om te onderzoeken. Hierdoor konden de soorten die niet in het veld gevonden waren alsmede soorten uit moeilijk bereikbare gebieden onderzocht worden.

 

Uit het onderzoek blijkt (gelukkig!) dat tot nu toe de Bd schimmel   niet gedetecteerd is in Suriname of dat de infectie hoeveelheden te laag zijn om te worden gedetecteerd. Het wegvallen van amfibieën populaties als gevolg van deze ziekte kan namelijk impact hebben op het milieu omdat deze dieren een belangrijke rol vervullen in het binnen de perken houden van diverse insecten groepen die anders explosief zouden toenemen. Ook kan het wegvallen van de amfibieën kikkerlarven leiden tot veralging van de kreken waar deze soorten leven. Dit kan mogelijk verder invloed hebben op het ander aquatisch leven in deze kreken.

Dr. Jairam is de eerste promovendus van de Faculteit der Wis- en Natuurkundige Wetenschappen die in 2010 ingesteld werd. De promotor bij dit onderzoek was prof. dr. Jan Mol bijgestaan door een team van deskundigen afkomstig uit België en verbonden aan de AdeKUS.

By Comments off juli 6, 2023