Samen op weg! Teambuilding FMijW admin

Na een jaar van hard werken aan de uitvoering van de visie en missie van de Faculteit der Maatschappijwetenschappen (FMijW), was het weer tijd dat de administratie zich terugtrok om even uit te blazen. En dat deden zij op vrijdag 28 april 2023 door een teambuildingssessie op het recreatieoord “Owos” in het district Para.

Het thema voor dit jaar was “Samen op weg” met als doel werken aan een effectievere manier van onderlinge samenwerking om te komen tot:

  • Bevordering van onderlinge communicatie;
  • Verhoogde productiviteit op de werkvloer;
  • Verhoogde motivatie;
  • Stimuleren van creativiteit en innovativiteit;
  • Wederzijds respect op de werkvloer;
  • Bevordering van onderling vertrouwen op de werkvloer.

 

Als team werd besproken hoe zij verder zullen gaan, om de dienstbaarheid en kwaliteit van hun werk te continueren, waar nodig te corrigeren en/of te versterken wat reeds goed gaat binnen de faculteit.

Het bovenstaande moet ervoor zorgen dat het team weer gemotiveerd is en daarnaast ook tevreden studenten, docenten en medewerkers van dienst kunnen zijn.

By Comments off juni 1, 2023