Samenwerking AdeKUS en SUT

Vanwege de samenwerking tussen de Silesian University of Technology (SUT) en de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS), vinden er sedert 2016 docenten en studenten uitwisselingen plaats tussen deze twee universiteiten (het Erasmus+ programma). In verband hiermee bracht mw. Amrita Raghoebarsing, MSc., docent studierichting Elektrotechniek, een bezoek aan de SUT om te participeren aan de “Staff Week”, die werd gehouden van 12 t/m 16 juni 2023. Er deden in totaal 42 stafleden van verschillende universiteiten en landen mee aan deze activiteit welke gefocust was op het onderwijs.

Er werd gediscussieerd over de uitdagingen en valkuilen tijdens virtuele uitwisselingsprogramma’s en hoe hiermee om te gaan. Verder ook over project gebaseerd leren en kansen voor studenten om zich te focussen op de kennis, vaardigheden en attitudes die ze nodig hebben om het hoofd te bieden in de 21e eeuw.

Naast deelname aan deze activiteit had mw. Raghoebarsing ook een ontmoeting met het hoofd van het departement “Vermogenselektronica, Elektrische aandrijvingen en Robotica” van de Faculteit Elektrotechniek, verder ook met prof. Mariusz Stępień en prof. Marcin Kasprzak. Er is van gedachten gewisseld over de verdere samenwerking en hoe de samenwerking tussen het departement “Vermogenselektronica, Elektrische aandrijvingen en Robotica”, SUT en de afdeling Elektrotechniek, AdeKUS, versterkt kan worden.

Voor wat betreft de studenten uitwisseling zijn er studenten van de AdeKUS (Elektrotechniek en Werktuigbouwkunde) naar de SUT geweest en hebben ter plekke een semesterstudie gedaan en werden voor de projecten ook begeleid door docenten van de SUT.

By Comments off augustus 4, 2023