Samenwerking AdeKUS en Universiteit Leiden

De Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) en de Universiteit Leiden gaan hun samenwerking continueren en intensiveren. In dit kader hebben beide universiteiten een Memorandum of Understanding (MoU) ondertekend waarin staat dat ze openstaan voor onderzoeks- en onderwijsprojecten. Naast de samenwerking bij het Leidse Instituut voor Geschiedenis (Faculteit Geesteswetenschappen) zijn er plannen in volle gang bij het Instituut Biologie Leiden (IBL) (Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Natuurwetenschappen).

In de periode van 24 november- 7 december 2023 is er een meerdaagse bijeenkomst geweest tussen Leidse onderzoekers en bestuurders en een delegatie van de AdeKUS bestaande uit: Mr. drs. Shiraz Boedhoe, secretaris van het Bestuur van de AdeKUS; Dr. Iwan Molgo, richtingscoördinator Biologie (BSc) bij de Faculteit der Wis- en Natuurkundige Wetenschappen; en Usha Satnarain MSc., richtingscoördinator Education and Research Sustainable Management of Natural Resources (ER-SMNR MSc. Opleiding) bij de Faculteit der Technologische Wetenschappen. Het doel van deze bijeenkomst was om een stevige basis te leggen voor een langetermijnonderzoeks- en onderwijsprogramma op het gebied van biodiversiteit, namelijk BioREPS.

Met BioREPS zullen Surinamers en Nederlanders zich inzetten om een positieve bijdrage te leveren aan 1) het behoud van de biologische en culturele diversiteit van Suriname, 2) het onderwijs en de carrièremogelijkheden van studenten van natuur- en sociale wetenschappen die geïnteresseerd zijn in de ecologische en maatschappelijke waarden van de natuurlijke omgeving in Suriname, en 3) de samenwerking tussen Surinaamse en Nederlandse wetenschappers, academici en niet-academici, met diverse achtergronden, ten behoeve van de wetenschappelijke vooruitgang.

In de periode van 6-20 februari 2024 heeft Professor Hans Slabbekoorn, de initiatiefnemer van het Biodiversity Research & Education Program Suriname (BioREPS) een bezoek gebracht aan de AdeKUS. Het doel van dit bezoek was de verdere uitwerking en priotisering van voorstellen van langetermijnonderzoeks- en onderwijsprogramma op het gebied van biodiversiteit. Gedurende deze periode zijn er een aantal activiteiten georganiseerd, waaronder een tweetal rondetafelgesprekken voorafgaand aan enkele presentaties van het directoraat Milieu (afdeling Biodiversiteit) van het Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM) en de afdeling Natuurbeheer de dienst’s Lands Bosbeheer (LBB) van het Ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB). De focus van de gesprekken waren gericht op belangrijke thema’s met betrekking tot biodiversiteitsonderzoek in Suriname en de uitvoering van prioriteiten op dit gebied.

By Comments off februari 29, 2024