Seminar over biodiversiteit en toekomstperspectieven

“Nieuwe ambities, financiering en ideeën voor wereldwijde biodiversiteitsbehoud. Wat kunnen we verwachten voor de toekomst?”, dat was het thema van het seminar dat de studierichting Milieuwetenschappen (FTeW AdeKUS o.l.v. Dr. M. Djosetro) en de Wageningen University & Research (WUR o.l.v. Dr. J. Behagel) op 2 april jl. organiseerden.

Er namen verschillende participanten mee, zoals vertegenwoordigers van overheidsinstellingen, NGO’s, docenten en studenten van de AdeKUS. Ook was er een focusgroep aanwezig welke deel uitmaakt van een onderzoeksproject naar relevante ideeën, idealen en fantasieën met betrekking tot natuur en biodiversiteit in onze samenleving. Het doel van dit project is om inzicht te verkrijgen in de relatie tussen mens en natuur zoals die wordt beleefd en ervaren in verschillende kringen en om de rol van maatschappelijke discussies, identiteiten en emoties in politieke en maatschappelijke keuzes voor natuurbescherming te onderzoeken. Het onderzoek richt zich op de invloed van culturele en persoonlijke voorkeuren voor natuur en natuurbeleving op de vormgeving van natuurbescherming. De resultaten uit dit onderzoek zullen gebruikt worden als input voor een wetenschappelijk artikel die zal gaan over hoe ambtenaren, NGO-medewerkers, wetenschappers en studenten zich tot natuur verhouden, en hoe deze mens-natuur relatie bepaalde politieke keuzes voor natuurbehoud kan beïnvloeden.

Een soortgelijke opzet en onderzoek is reeds eerder met succes uitgevoerd in Nederland.

By Comments off mei 31, 2024