Small arms survey

Voor het verrichten van een studie naar wapenhandel in het Caraïbisch gebied is The Caribbean Community (CARICOM) Implementatie Agency for Crime and Security (IMPACS), een samenwerking aangegaan met Small Arms Survey, een (SAS) onderzoeksinstituut in Zwitserland. Voor dit regionale onderzoek heeft Small Arms Survey het  IMWO benaderd om data in Suriname te verzamelen.

Er zijn door het IMWO interviews afgenomen onder gevangenen van drie gevangenissen in Suriname. Het gaat om gevangenen die veroordeeld zijn voor een delict waarbij een wapen gebruikt is. Deze data is vervolgens door hen verwerkt en aangeleverd aan SAS.

Small Arms Survey heeft ook data van andere betrokken landen zoals Belize en Trinidad verzameld en verwerkt. Op basis van alle informatie die verzameld is, is het rapport “Weapons Compass, The Caribbean Firearms Study” geschreven.

Deze recente publicatie kan gedownload worden via

https://www.smallarmssurvey.org/sites/default/files/resources/CARICOM-IMPACS-SAS-Caribbean-Firearms-Study.pdf

By Comments off juni 1, 2023