Stille Wateren Ontcijferen
Plantage Esthersrust bekeken vanuit het Maritiem perspectief

 

Aankomst van een team archeologen onder leiding Santosh Singh MA (uiterst links) op Plantage Esthersrust. Plantage Esthersrust is alleen bereikbaar via boot. Foto door Fabian Vas.

Santosh Singh (MA), een recent afgestudeerde archeoloog van de Leiden Universiteit ontvangt subsidie van de Dr. Sylvia de Groot Fonds om plantage Esthersrust verder te onderzoeken. Het doel van zijn onderzoek is om de exacte grenzen van de plantage vastteleggen, zodat het gaandeweg een beschermd status als nationaal archeologisch monument van Suriname kan krijgen.

Santosh Singh is Bachelor student geweest aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Hij studeerde geschiedenis met een minor in archeologie en een special in wereldgeschiedenis onder de Faculteit der Humaniora, Studierichting Geschiedenis.

In Januari 2020 trok een team archeologen onder leiding van Dhr. Singh naar Plantage Esthersrust. Het archeologisch team bestond uit Sushmeeta Ganesh, Jõvan Samson en Farisha Kartosemito (afgestudeerden van de studierichting Geschiedenis), Kathleen Gersie (geoloog bij de Faculteit der Technische

Materiële resten van feature 1. Feature is was het fabriekshuis. Verschillende onderdelen van het katoen pers liggen nog op en in de buurt van dit structuur. Foto door Fabian Vas.

Wetenschappen), Cheryl White (hoofddocent archeologie Studierichting Geschiedenis) en Stephen Fokké (directeur Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname). Het doel van het onderzoek was om meer kennis te vergaren over plantage Esthersrust door middel van archeologische methoden. Verder werd het gebied waar er restanten van gebouwen waren zoveel mogelijk op kaart gebracht.  Het onderzoek was een groot succes.

Dhr. Singh schreef zijn MA thesis over plantage Esthersrust en behaalde in September 2020 zijn Masters titel in Archeologie. In Mei 2021 zal het archeologisch team zich weer naar Plantage Esthersrust begeven om het archeologisch werk door te verzetten.

Plantage bedden van Plantage Esthersrust. De vaartrenzen zijn en loostrenzen zijn duidelijk te zien. Foto door Fabian Vas.
Vogelzicht plantage Esthersrust. In het westen zijn de plantage bedden te zien. Foto door Fabian Vas.
By Comments off maart 2, 2021