Studenten Civiele Techniek op excursie naar het Baggerproject van Suriname

De tweedejaarsstudenten van de studierichting Infrastructuur, opleiding Civiele Techniek, hebben onder begeleiding van twee docenten, dhr. Shailesh Ramdin, MSc. en Dhr. Jonathan Imang, MSc., een bezoek gebracht aan het baggerproject van Suriname.

De delegatie werd te Leonsberg ontvangen door de projectengineer, dhr. Vishay Hardwarsing, die de groep met een boot vervoerde naar het baggerschip van het bedrijf Boskalis, genaamd Crestway. Het doel van dit bezoek was om de studenten een rondleiding te geven en op de hoogte te stellen van de huidige processen en het voorloop van het baggerproces op de Surinamerivier. Met de opgedane kennis kunnen de studenten hun toekomstperspectieven in het kader van civieltechnische werkzaamheden verbreden.

Voorafgaand aan de rondleiding werd door Boskalis een korte presentatie gehouden over de inhoud van het project. Verder ook dat de vaargeul tot een diepte van 5.80 meter wordt gebaggerd en het vrijgekomen baggermateriaal dieper in zee voor de kust wordt gedumpt. Op dit moment zijn er drie aangewezen locaties die ongeveer 30 km ten noorden van Braamspunt liggen.

Deze excursie heeft veel stof tot nadenken gegeven, dus is de groep doorgegaan met het uitdiepen van de verkregen informatie. Er werd op de AdeKUS een workshop georganiseerd waarbij aan studenten is gevraagd om in groepsverband na te denken over mogelijke oplossingsmodellen om op een effectieve manier het baggermateriaal te gebruiken ter ondersteuning van het mangrove project te Weg naar Zee. De studenten konden reflecteren op voorgestelde oplossingsmodellen en konden nader uitleggen hoe de verschillende oplossingsmodellen kunnen worden geïmplementeerd. Verder ook welk oplossingsmodel het beste is gelet op de kosten en batenanalyse.

Bij de workshop waren Prof. Sieuwnath Naipal en dhr. Sun Kisoen Misier, MSc. ook aanwezig.

By Comments off juli 6, 2023