Studenten van de FJW-AdeKUS nemen deel aan de experimental moot court course

De Vrije Universiteit van Amsterdam organiseerde van 21 november tot en met 1 december 2022 een International Experimental Moot Court Course. Het onderwerp betrof het rechtsgebied van het internationaal strafrecht en ging over de vervolging en berechting van Josep Koney voor misdrijven tegen de menselijkheid gepleegd in Oeganda.

Aan deze pleitwedstrijd welke in het universiteitstheater te Amsterdam-Nederland werd gehouden hebben studenten en docenten uit verschillende universiteiten meegedaan. Regillio Karijoredjo en Leroy Derby mochten de AdeKUS¬† en in het bijzonder de Faculteit der Juridische Wetenschappen vertegenwoordigen. Hun begeleider was dhr. Mr. Ferdinand Welzijn. De participatie vanuit AdeKUS-FJW werd geheel gefinancierd uit fondsen van het EU’s Erasmus+ programma.

Als voorbereiding op deze internationale pleitcursus moesten de deelnemers gedurende zes weken op de dinsdag online trainingssessies volgen waarbij de procesorde en elementen van het internationaal gerechtshof in Den Haag werd belicht.

De studenten moesten in groepsverband in de hoedanigheid van vervolging respectievelijk verdediging hun positie volgens de principes van het nationaal rechtssysteem gekoppeld met de principes van internationaal recht bepleiten.

Bij misdaden tegen de menselijkheid gaat het om een verzamelnaam van handelingen en gedragingen die deel uitmaken van een aantal zware misdrijven die een wijdverbreide of stelselmatige aanval vormen tegen een burgerbevolking.

De studenten hebben tijdens deze pleitwedstrijd een rijke dosis aan ervaring gekregen.

 

By Comments off januari 2, 2023