Schakeljaar en Toelatingstoets

Voor studenten die een opleiding aan de AdeKUS wensen te doen, maar niet of niet volledig aan alle vereisten van die opleiding voldoen, bestaat in sommige gevallen de mogelijkheid om een schakeljaar te doorlopen. Gedurende het schakeljaar, worden de studenten verder opgeleid naar het vereiste niveau van toelating tot de gewenste opleiding. Na afronding van het schakeljaar komt de student in aanmerking voor een certificaat.

De AdeKUS biedt momenteel het schakeljaar op twee niveaus aan:
1. Universiteit Schakeljaar:

Dit is een volledig jaarprogramma, waarbinnen de student, afhankelijk van de vooropleiding en de gewenste bacheloropleiding, een bepaald aantal vakken zal moeten doorlopen. De colleges van het schakeljaar worden in de middag en avond verzorgd en wel van maandag tot en met zaterdag.

2. Aanvullende Certificaatopleiding:

Dit is een opleidingsspecifiek programma, waarbij de student, afhankelijk van de vooropleiding enkele specifieke vakken moet completeren alvorens zich voor de gewenste masteropleiding in te mogen schrijven. Dit programma is vooral bestemd voor studenten die een HBO-bachelordiploma hebben, maar niet alle vereiste vakken of modules hebben doorlopen om toegelaten te worden tot hun gewenste masteropleiding. Binnen dit programma worden de academische onderzoeks en rapportagevaardigheden die nodig zijn voor een academische opleiding ook aangeleerd. De colleges van deze certificaatopleiding worden, afhankelijk van de reguliere colleges, in de ochtend, middag of avond verzorgd.

Een derde mogelijkheid welke niet perse een jaarprogramma omvat, is het Colloquium Doctum examen of toelatingstoets. Dit examen wordt een keer per jaar afgenomen en dient als meetpunt voor het niveau van de student.

 

DOWNLOADS

GEEN DOWNLOADS BESCHIKBAAR

 

Vragen? Neem dan gerust contact op met

BUREAU STUDENTENZAKEN (StuZa)

Universiteitscomplex | BAK-Gebouw
Leysweg 86
Paramaribo, Suriname
Telefoon: 465558 ext. 2212 / 2213 / 2214 / 2215
E-mail: stuza@uvs.edu