Online Inschrijving AdeKUS

Bent u geïnteresseerd om aan onze Universiteit te komen studeren dan moet u van de inschrijvingsprocedure op de hoogte zijn.
Voordat u zich inschrijft voor een studie aan een van onze faculteiten, moet u zich vooraanmelden via de website van de Universiteit. Dit zal zorgen voor een vlottere afhandeling van uw zaken. Het is van belang dat u het onderstaande leest voordat u zich via onze website aanmeldt om verwarring te voorkomen.

De inschrijving is pas een feit wanneer u zich op de dag volgens de inschrijfadvertentie op Bureau Studentenzaken van de Anton de Kom Universiteit van Suriname hebt aangemeld met de (verder) aangegeven bescheiden.

Let wel, voor aanmelden betekent niet dat u reeds bent ingeschreven.

– Om u vooraf aan te melden voor het Schakeljaar, klik hier!

– Om u vooraf aan te melden voor een Bacheloropleiding, klik hier!

– Om u vooraf aan te melden voor de her-inschrijving voor Bacheloropleidingen, klik hier!

– Om u vooraf aan te melden voor een Masteropleiding, klik hier!

  • – Om u vooraf aan te melden voor de her-inschrijving voor Masteropleidingen, klik hier!

 

Het is ook van belang na te gaan of u voldoet aan de toelatingseisen.

Over het algemeen zijn de volgende eisen van toepassing op de AdeKUS:

1. In het bezit zijn van minimaal een erkend diploma van het Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (VWO) of een daaraan gelijkgestelde of hogeropgestelde opleiding;

2. Voldoen aan de minimale specifieke toelatingscriteria,voor zover die er zijn voor de opleiding waarvoor jij jou wenst in te schrijven. Deze specifieke toelatingscriteria zijn te vinden op de pagina van de opleiding en kunnen ook worden opgevraagd bij de faculteit waar de opleiding is ondergebracht of bij de afdeling Studentenzaken.

Indien je niet voldoet aan bovenstaande eisen, dan bestaat de mogelijkheid om een schakeltraject te doorlopen om alsnog te kunnen voldoen. Echter zijn er sommige opleidingen waarbij het schakeljaar niet voldoende is om alsnog toegelaten te worden voor inschrijving. Om te weten of het mogelijk is om een schakeltraject te volgen voor een bepaalde opleiding, kun je kijken op de pagina van de opleiding.

Kijk ook op de pagina “Studiekeuze en Studentenprofielen” voor handige informatie bij het kiezen van een opleiding en om te zien wat er van een student aan de AdeKUS wordt verwacht.

 

DOWNLOADS

Inschrijvingsvoorwaarden 2019
Vertegenwoordiging selectieprocedure
Vertegenwoordiging inschrijving
Inschrijvingsregeling 2018 – 2019

Vragen? Neem dan gerust contact op met

BUREAU STUDENTENZAKEN (StuZa)

Universiteitscomplex | BAK-Gebouw
Leysweg 86
Paramaribo, Suriname
Telefoon: +597 465558 ext. 2212 / 2213 / 2214 / 2215
E-mail: stuza@uvs.edu