Restitutie Inschrijf- en Collegegelden AdeKUS

In beginsel is restitutie van inschrijfgeld en collegegeld niet mogelijk. Echter, kan er bij uitzondering (in bepaalde van tevoren aangegeven gevallen) restitutie aangevraagd worden door middel van een met redenen omkleed schriftelijk verzoek, gericht aan het hoofd van de afdeling Studentenzaken.

Studenten die zich hebben ingeschreven voor een nieuw collegejaar en die uiterlijk op de laatste werkdag, voor de kerstsluiting van de universiteit, in dat collegejaar zijn afgestudeerd en ook daadwerkelijk hun bul in ontvangst nemen, kunnen na een daartoe gedaan schriftelijk verzoek in aanmerking komen voor een restitutie van maximaal 50% van het inschrijfgeld van dat collegejaar.
Een dergelijk verzoek kan tot uiterlijk 15 januari van het daarop volgende kalenderjaar worden gedaan, door middel van het formulier “Aanvraag Restitutie Inschrijfgeld na Afstuderen”. Verzoeken gedaan na 15 januari worden niet in behandeling genomen en restitutie in die gevallen zal daarom dan ook niet gehonoreerd worden.

In alle andere gevallen zal er geen restitutie worden verleend.

 

DOWNLOADS

Aanvraag Restitutie

 

Vragen? Neem dan gerust contact op met

BUREAU STUDENTENZAKEN (StuZa)

Universiteitscomplex | BAK-Gebouw
Leysweg 86
Paramaribo, Suriname
Telefoon: +597 465558 ext. 2212 / 2213 / 2214 / 2215
E-mail: stuza@uvs.edu