Toelating en Inschrijving AdeKUS

Omdat de AdeKUS de hoogste wetenschappelijke opleiding in Suriname is, zijn er bepaalde eisen waaraan je moet voldoen om je in te kunnen schrijven voor een van onze opleidingen. Deze zogenoemde toelatingseisen zijn bij wet bepaald en er kan dan ook niet zomaar van worden afgeweken.

Over het algemeen zijn de volgende eisen van toepassing op de AdeKUS:

1. In het bezit zijn van minimaal een erkend diploma van het Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (VWO) of een daaraan gelijkgestelde of hogeropgestelde opleiding;

2. Voldoen aan de minimale specifieke toelatingscriteria,voor zover die er zijn voor de opleiding waarvoor jij jou wenst in te schrijven. Deze specifieke toelatingscriteria zijn te vinden op de pagina van de opleiding en kunnen ook worden opgevraagd bij de faculteit waar de opleiding is ondergebracht of bij de afdeling Studentenzaken.

Indien je niet voldoet aan bovenstaande eisen, dan bestaat de mogelijkheid om een schakeltraject te doorlopen om alsnog te kunnen voldoen. Echter zijn er sommige opleidingen waarbij het schakeljaar niet voldoende is om alsnog toegelaten te worden voor inschrijving. Om te weten of het mogelijk is om een schakeltraject te volgen voor een bepaalde opleiding, kun je kijken op de pagina van de opleiding.

Kijk ook op de pagina “Studiekeuze en Studentenprofielen” voor handige informatie bij het kiezen van een opleiding en om te zien wat er van een student aan de AdeKUS wordt verwacht.

 

DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar

Vragen? Neem dan gerust contact op met

BUREAU STUDENTENZAKEN (StuZa)

Universiteitscomplex | BAK-Gebouw
Leysweg 86
Paramaribo, Suriname
Telefoon: +597 465558 ext. 2212 / 2213 / 2214 / 2215
E-mail: stuza@uvs.edu