Studentendienstverlening AdeKUS

Voor elke universiteit is de belangrijkste doelgroep de studenten. Ook de AdeKUS erkent dat en draagt zorg voor een optimale studentendienstverlening ten behoeve van deze specifieke doelgroep.

Binnen de structuren van de AdeKUS zijn er op verschillende niveaus verschillende organen met speciale aandacht voor studenten. Samen proberen zij een optimaal studenten en studieklimaat te waarborgen. Deze organen zijn:


 • Studentvertegenwoordiger in het Bestuur van de Universiteit

  Deze vertegenwoordiger wordt door de studenten gekozen om voor een periode van 5 jaar zitting te nemen in het Bestuur van de Universiteit en beijvert zich om daar de belangen van de studenten zo goed mogelijk te verdedigen. Deze vertegenwoordiger is tevens de hoogste vertegenwoordigende instantie van de studenten op beleidsniveau;


 • Studentenzaken

  Deze afdeling draagt zorg voor een optimale behartiging van de administratieve en materiele belangen van de studenten. Studentenzaken zorgt voor de uitvoering van een adequate studentenadministratie en garanties voor optimale studentenvoorzieningen. Deze afdeling is de hoogste vertegenwoordigende instantie van de studenten op administratief niveau;


 • Studentendecaan

  Deze persoon is het aanspreekpunt als het gaat om begeleiding van studenten met betrekking tot hun persoonlijke/maatschappelijke situaties in combinatie met hun studieverloop. Vaak ook de troubleshooter van de studenten genoemd, is de studentendecaan het orgaan dat de studenten binnen de faculteit kan opvangen;


 • Studentencommissie

  Dit orgaan is het vertegenwoordigend lichaam van de studenten binnen de faculteit en draagt zorg voor een optimaal studentenklimaat binnen de faculteit en of studierichting. Verder is de studentencommissie het inspraakorgaan van de studenten binnen het faculteitsbeleidscentrum;


 • Fasevertegenwoordiger

  Deze persoon behartigd de belangen van de studenten binnen elke fase. Problemen binnen de fase worden eerst aan de fasevertegenwoordiger kenbaar gemaakt, waarna deze zich inzet om deze problemen met de juiste instanties op te lossen. De fasevertegenwoordiger is het laagste vertegenwoordigingsorgaan van de studenten, maar neemt een van de meest belangrijke posities in.

 

DOWNLOADS

GEEN DOWNLOADS BESCHIKBAAR

 

Vragen? Neem dan gerust contact op met

BUREAU STUDENTENZAKEN (StuZa)

Universiteitscomplex | BAK-Gebouw
Leysweg 86
Paramaribo, Suriname
Telefoon: +597 465558 ext. 2212 / 2213 / 2214 / 2215
E-mail: stuza@uvs.edu