Studierichting PA organiseerde lezing i.v.m. 160 jaar afschaffing slavernij in Suriname

In het kader van de herdenking 160 jaar afschaffing van de slavernij in Suriname, organiseerde de studierichting Public Administration op vrijdag 30 juni 2023, een serie gastcolleges. Het thema was “Slavery and Colonialism: the Past, Recent and Future Implications en de sprekers waren zowel Surinaamse als buitenlandse wetenschappers.

Enkele buitenlandse sprekers hebben hun bijdrage via Zoom geleverd. Zij spraken onder andere over Peace and Prosperity in the Shadows of Slavery and Colonization in Suriname, Legacies of Slavery in Britain, Scotland & the Caribbean en Colonialism in the Caribbean.

Een van de doelen van de studierichting is om studenten inzichten te geven om maatschappelijke problemen op nationaal, regionaal en internationaal niveau te signaleren en om op basis van onderzoek oplossingen te bedenken voor het formuleren, vaststellen, uitvoeren en evalueren van beleid en beleidsvraagstukken. De serie gastcolleges leveren hieraan een belangrijke bijdrage en het ligt dan ook in de bedoeling dat er in de toekomst meer bijeenkomsten georganiseerd zullen worden.

By Comments off augustus 4, 2023