Succesvolle cursus ‘Bewegingsanalyse in Sport en Revalidatie’

Afgelopen jaar, van november 2021 tot en met Januari 2022, hebben acht studenten, genaamd Rohit Benarsie (FMeW), Poodja Patandin (FTeW), Shrada Patandin (FTeW), Floyd Hardjodikromoc(FTeW), Kabir Goerdat (FMeW), Odile Jules (FMeW), Samaki Pinas Samaki (FMeW) en Glorio Landburg (FTeW) de cursus ´Bewegingsanalyse in sport en revalidatie’ succesvol afgerond. De studenten van verschillende studierichtingen en faculteiten vonden het een intensieve, maar zeer leerzame cursus, die aanvullend is op hun huidige curriculum.

Het initiatief voor het opzetten van deze cursus is gekomen vanuit de Haagse Hogeschool (Den Haag, Nederland) in samenwerking met de Faculteit der Medische Wetenschappen. In de cursus hebben de studenten door middel van online hoorcolleges en lokale praktijk colleges geleerd om verschillende soorten apparatuur te gebruiken bij het uitvoeren van bewegingsanalyses, zowel in de sport als revalidatie. Bewegingsanalyses is ook wel het toepassen van mechanica op het menselijk lichaam is, waardoor dit voor zowel de studenten van FTeW als FMeW studenten een unieke combinatie was voor het verrijken van hun huidige kennis.

 

De cursus is zodanig opgesteld dat zowel Nederlandse studenten als Surinaamse studenten de cursus tegelijkertijd kunnen volgen. De wekelijkse praktijk colleges zijn op identieke manier verzorgd in zowel Nederland (door docenten Aad Lagerberg, Henk Schutte en Herre Faber) als Suriname (door docent Fenna Walhain) en zijn ondersteund door (online) colleges Bewegingsanalyse, Biomechanica en Anatomie. Elke week stond er een andere bewegingsvorm en een andere wijze van analyseren centraal en is er aandacht besteed aan de bewegingsvormen; gaan/lopen, tillen en dragen, werpen, springen, turnen, fietsen en krachttraining. Daarbij hebben de studenten geleerd om eenvoudige kinematische en biostatische modellen te maken en te analyseren in Excel, Interactive Physics en Kinovea.

 

We zijn erg blij dat de goede faciliteiten en meetapparatuur van het huidige Bewegings- en Inspanningslaboratorium van FMeW de mogelijkheid biedt tot het verzorgen van dit soort cursussen. Daarnaast is het een unieke cursus waarin Surinaamse studenten van verschillende studierichtingen (werktuigbouwkunde, elektrotechniek, geneeskunde, infrastructuur en fysiotherapie) samen bewegingsanalyses hebben uitgevoerd en met de Nederlandse studenten hebben besproken en vergeleken. Daarnaast waren er online sociale activiteiten waarin de Surinaamse en Nederlandse studenten elkaar beter konden leren kennen, waaronder het online roti leren maken, verzorgd door een van de Surinaamse studenten. Kortom, het was een leerzame ervaring voor zowel de docenten als studenten en we kijken uit naar een faciliteren van een nieuwe groep studenten aankomend schooljaar!

Ben je op zoek naar meer informatie over de cursus? Ga voor meer informatie over de inhoud van de cursus naar: https://www.youtube.com/watch?v=cUzwaScjV-s of scan de bijgevoegde QR-code.

Voor andere vragen kun je mailen naar Fenna Walhain (docent FMeW), fenna.walhain@uvs.edu

By Comments off september 6, 2022