Sustainable Development-master (AdeKUS) geaccrediteerd
Studenten en docenten van de opleiding bij een seminar over Voices for Sustainble Development

Recent is de Master in Education and Research in Sustainable Development (MERSD) van de Faculteit der Maatschappijwetenschappen (FMijW) van de Anton de Kom Universiteit van Suriname geaccrediteerd door het Nationaal Orgaan voor Accreditatie (NOVA). De opleiding zal vanaf het komend collegejaar met een herzien curriculum verder gaan onder de naam ‘Master of Science in Sustainable Development’ (MSD). Met deze nieuwe naam en het aangepaste programma komt de focus op het opleiden van ontwikkelingsdeskundigen nog sterker naar voren. Met de accreditatie van deze opleiding telt de AdeKUS momenteel 19 geaccrediteerde opleidingen, waaronder 9 opleidingen van de FMijW.

De MSD is een uniek driejarig deeltijds masterprogramma. De opleiding heeft als MERSD, vanaf de start in 2010, 138 afgestudeerden afgeleverd. De masteropleiding leidt ontwikkelingsdeskundigen op die duurzame oplossingsstrategieën aandragen voor diverse maatschappelijke vraagstukken met het oog op het behalen van de Sustainable Development Goals. Het eerste jaar behandelt het concept Sustainable Development met de introductie van vier perspectieven, namelijk ecologisch, sociaal, economisch en bestuurskundig. In het tweede jaar komen de verdiepende vakken over de verschillende werkwijzen (burgerparticipatie, gemeenschapsontwikkeling, good governance en ondernemerschap) en het inter- en transdisciplinair aspect aan bod. Daarnaast maken de studenten een keuze uit drie afstudeerrichtingen, te weten Social Development, Economic Development en Governance and Development, waarbinnen zij ook hun thesis schrijven. De nieuwe cohort start medio oktober 2023. De inschrijfperiode is inmiddels achter de rug, maar mocht u de opleiding willen volgen, dan kunt u zich nog registeren op het emailadres marilva.dollart@uvs.edu en inschrijven in de na-inschrijvingsperiode in oktober.

By Comments off september 26, 2023