Toelatingseisen AdeKUS  2019
FACULTEIT MAATSCHAPPIJ WETENSCHAPPEN
Studierichting Huidige Toelatingseisen
Agogische Wetenschappen & Onderwijskunde * VWO diploma
* Certificaat Schakeljaar
* Verklaring Colloquium Doctum Toets
Master Onderwijskunde Bachelor of Science diploma in Agogische Wetenschappen en Ondewijskunde of  MO-B Pedagogiek
Studenten met een MO-B Pedagogiek diploma zullen eerst een intake gesprek moeten hebben met de Opleidingscoördinator alvorens toegelaten te kunnen worden tot de opleiding.
Bedrijfskunde *VWO diploma of daaraan gelijkgesteld met minimaal 18 (achttien) punten gezamelijk voor de vakken Wiskunde, Economie 1 en  Economie II waarbij de individuele cijfers niet lager dan een 6 (zes) mag zijn.
* Certificaat Schakeljaar  met minimaal 18 (achttien) punten gezamelijk voor de vakken Wiskunde, Economie 1 en  Economie II waarbij de individuele cijfers niet lager dan een 6 (zes) mag zijn.
Tot de studierichting worden jaarlijks niet meer dan 35 nieuwe studenten toegelaten. De selectie geschiedt op basis van het aantal punten en loting conform de beschikking van de Minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur.
Master Bedrijfskunde Bachelor of Science Bedrijfskunde of Economie van de AdeKUS
Economie *VWO diploma met Economie I en Economie  II en Wiskunde Q / Wiskunde 1
*Certificaat Schakeljaar Richting Economie
*Verklaring Colloquium Doctum Toets
Master Accountancy Bachelor of Science Bedrijfseconomie van de AdeKUS
Sociologie *VWO diploma met Wiskunde I / Wiskunde Q
*Certificaat Schakeljaar
*Verklaring Colloquium Doctum Toets
Master Social Development and Policy *Afgestudeerden in één van de Socialewetenschappen van de Bacheloropleidingen AdeKUS
*Academische Bachelordiploma (werkenden bij de overheid of in organisaties op het gebied van onderandere Beleid,Ontwikkeling en/of Gender)
Psychologie *VWO diploma of daaraan gelijkgesteld, met de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde 1 of Wiskunde Q en een totaal van minimaal 18 (achttien) punten, waarbij geen der cijfers lager dan een 6 (zes) mag zijn.
Tot de studierichting worden 30 nieuwe studenten toegelaten. De selectie geschiedt op basis van het aantal punten en loting conform de beschikking van de Minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur.
Master Psychologie Bachelor of Science diploma in Psychologie van de AdeKUS
Studenten met een andere wetenschappelijke Bachelor in Psychologie,  dan die van de AdeKUS, zullen eerst een intake gesprek moeten hebben met de Opleidingscoördinator alvorens toegelaten te kunnen worden tot de opleiding.
Public Administration *VWO diploma
*Certificaat Schakeljaar
*Verklaring Colloquium Doctum Toets
Master in Education and Reseach for Sustainable Development Bachelor of Science diploma van AdeKUS of daaraan gelijk gesteld
FACULTEIT JURIDISCHE WETENSCHAPPEN
Studierichting Huidige Toelatingseisen
Rechten *VWO diploma met Economie I of Wiskunde Q / Wiskunde I
*Certificaat Schakeljaar
*Verklaring Colloquium Doctum Toets
Master Surinaams Recht Bachelor of Science diploma met Staatsrecht, Bestuursrecht, Materieel Strafrecht, Strafprocesrecht, Zakenrecht, Verbintenissenrecht, Ondernemningsrecht, Personen- en Familierecht en Burgerlijkprocesrecht in het vakkenpakket in de B-II fase.
FACULTEIT DER HUMANIORA
Geschiedenis *VWO diploma of daaraan gelijkgesteld.
*Certificaat Schakeljaar
Nederlands *VWO diploma of daaraan gelijkgesteld.
*Certificaat Schakeljaar
*Verklaring Colloquium Doctum Toets
Master Nederlands MO-B Nederlands
FACULTEIT MEDISICHE WETENSCHAPPEN
Studierichting Huidige Toelatingseisen
Geneeskunde *V.W.O. diploma of daaraan gelijkgesteld met in het vakkenpakket: Wiskunde 1, Natuurkunde, Scheikunde en Biologie, waarbij geldt dat er voor deze vakken samen minimaal 24 (vierentwintig) punten moet zijn behaald, waarbij de individuele cijfers niet lager dan 6 (zes) mag zijn.
*Certificaat (Medisch pakket) van het Schakeljaar, waarbij geldt dat er voor de vakken: Wiskunde C, Natuurkunde, Scheikunde en Biologie samen minimaal 24 (vierentwintig) punten moet zijn behaald, waarbij de individuele cijfers niet lager dan 6 (zes) mag zijn.
Tot de studierichting Geneeskunde worden 60 studenten toegelaten. Selectie geschiedt op basis van het aantal punten en loting conform de beschikking van de Minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur.
Fysiotherapie (Bachelor/Master) *V.W.O. diploma of daaraan gelijkgesteld met in het vakkenpakket: Wiskunde 1, Natuurkunde, Scheikunde en Biologie, waarbij geldt dat er voor deze vakken samen minimaal 24 (vierentwintig) punten moet zijn behaald, waarbij de individuele cijfers niet lager dan 6 (zes) mag zijn.
*Certificaat (Medisch pakket) van het Schakeljaar, waarbij geldt dat er voor de vakken: Wiskunde C, Natuurkunde, Scheikunde en Biologie samen minimaal 24 (vierentwintig) punten moet zijn behaald, waarbij de individuele cijfers niet lager dan 6 (zes) mag zijn.
Tot de studierichting Fysiotherapie worden jaarlijks 20 studenten toegelaten. Selectie geschiedt op basis van het aantal punten en loting conform de beschikking van de Minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur.
Master Public Health Bachelor of Science diploma of daaraan gelijk gesteld
FACULTEIT TECHNOLOGISCHE WETENSCHAPPEN
Studierichting Huidige Toelatingseisen
Agrarische Produktie *VWO diploma met Wiskunde I, Natuurkunde, Scheikunde
*Certificaat Schakeljaar Technische Richting
*Verklaring Colloquium Doctum Toets
Delfstofproductie *VWO diploma met Wiskunde I, Natuurkunde, Scheikunde
*Certificaat Schakeljaar Technische Richting
*Verklaring Colloquium Doctum Toets
Electrotechniek *VWO diploma met Wiskunde I,  Natuurkunde, Scheikunde
*Certificaat Schakeljaar Technische Richting
*Verklaring Colloquium Doctum Toets
Infrastructuur *VWO diploma met Wiskunde I, Natuurkunde, Scheikunde
*Certificaat Schakeljaar Technische Richting
*Verklaring Colloquium Doctum Toets
Milieuwetenschappen *VWO diploma met Wiskunde I, Natuurkunde, Scheikunde
*Certificaat Schakeljaar Technische Richting
*Verklaring Colloquium Doctum Toets
Werktuigbouwkunde * VWO diploma met Wiskunde I, Natuurkunde, Scheikunde
*Certificaat Schakeljaar Technische Richting
*Verklaring Colloquium Doctum Toets
Sustainable Management of Natural Resources Bachelor of Science diploma van AdeKUS FTeW (met gemiddeld cijfer 7) of daaraan gelijk gesteld
Master Mineral Geosciences Bachelor of Science diploma in de Minerale Hulpbronnenbeheer ( Geologie/ Mijnbouw) van de AdeKUS of daaraan gelijk gesteld, tevens goede beheersing van de engelse taal
Master Petroleum Geologie Bachelor of Science diploma in Geologie van de AdeKUS of daaraan gelijk gesteld, tevens goede beheersing van de engelse taal
FACULTEIT WIS- EN NATUURKUNDIGE WETENSCHAPPEN
Biologie VWO diploma met een S-pakket ( Biologie, Wiskunde I , Scheikunde en Natuurkunde)
Tot de studierichting worden jaarlijks niet meer dan 16 nieuwe studenten toegelaten. Selectie geschiedt op basis van het aantal punten en loting conform de beschikking van de Minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur.
Natuurkunde * VWO diploma of daaraan gelijkgesteld met in het vakkenpakket: Natuurkunde en Wiskunde 1, waarbij geldt dat er voor elk van de vakken minimaal een 6 (zes) moet zijn behaald.
* Certificaat van het Schakeljaar, met in het vakkenpakket: Natuurkunde en Wiskunde C, waarbij geldt dat er voor elk van de vakken minimaal een 6 (zes) moet zijn behaald.
* MO-A diploma Natuurkunde heeft behaald, waarbij:                                            o   voor alle wiskundevakken minimaal een 6 (zes) is behaald en                          o   voor alle natuurkundevakken minimaal een 6 (zes) is behaald en het                  gemiddelde van deze vakken minimaal een 7 (zeven) is.
Tot de studierichting worden jaarlijks niet meer dan 15 nieuwe studenten toegelaten. Selectie geschiedt op basis van het aantal punten en loting conform de beschikking van de Minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur.
Wiskunde * V.W.O. diploma of daaraan gelijkgesteld en voor de vakken:                                 o   Wiskunde 1 en Wiskunde 2 een totaal van minimaal 13 punten hebben waarbij voor elk van deze vakken minimaal een 6 (zes) behaald is.                                                          o   Wiskunde 1 en Natuurkunde een totaal van minimaal 13 punten hebben waarbij voor Wiskunde 1 minimaal een 7 (zeven) is behaald en voor Natuurkunde minimaal een 6 (zes).
* Certificaat van het Schakeljaar en voor de vakken Wiskunde C en Natuurkunde een totaal van minimaal 13 punten hebben waarbij voor Wiskunde C minimaal een 7 (zeven) is behaald en voor Natuurkunde minimaal een 6 (zes).
* MO-A diploma Wiskunde, waarbij de som van het gemiddelde van de vakken Analyse 1, Analyse 2, Analyse 3 en Analyse 4 en het gemiddelde van de vakken Meetkunde 1, Meetkunde 2 en Meetkunde 3 minimaal 13 bedraagt, terwijl voor elk van de vakken minimaal een 6 (zes) behaald is.
Tot de studierichting worden jaarlijks niet meer dan 20 nieuwe studenten toegelaten. Selectie geschiedt op basis van het aantal punten en loting conform de beschikking van de Minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur.
Scheikunde * V.W.O. diploma of daaraan gelijkgesteld met in het vakkenpakket: Scheikunde,
Natuurkunde en Wiskunde 1, waarbij geldt dat er voor elk van de vakken minimaal een 6 (zes) moet zijn behaald.
* Certificaat van het Schakeljaar, met in het vakkenpakket: Scheikunde, Natuurkunde en Wiskunde C, waarbij geldt dat er voor elk van de vakken minimaal een 6 (zes) moet zijn behaald.
Tot de studierichting worden jaarlijks niet meer dan 15 nieuwe studenten toegelaten. Selectie geschiedt op basis van het aantal punten en loting conform de beschikking van de Minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur.
Bureau Studentenzaken 2019/2020