Training “Loonbelasting” verzorgd aan AdeKUS, MWI en CELOS door G.S.J. Consultancy & Trainingen

 

De training “Loonbelasting” is vanaf januari tot en met maart 2022 verzorgd door G.S.J. Consultancy & Trainingen-The Secret of Wisdom aan alle relevante afdelingen van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS), het Medisch Wetenschappelijk Instituut (MWI) en het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname (CELOS) belast met de salarisverwerking en –controle. Na afronding van de training ontvingen de tien deelnemers een bewijs van deelname van G.S.J. Consultancy & Trainingen.

Het doel van deze training was om de hoofden en medewerkers van deze afdelingen de nodige theorieёn inzake loonbelasting aan te leren en die te laten toepassen middels casussen, zodat de trainees inzichten konden verwerven en het duidelijk zou zijn voor hen welke theorieёn erin welke praktijkgevallen gebruikt konden worden.

De training hield in dat de deelnemers de belasting kunnen berekenen die geheven wordt op de verschillende soorten toelagen en vergoedingen die de AdeKUS, het MWI en het CELOS kennen. Verder werd aandacht besteed aan de recente wijzigingen op het gebied van de loonbelasting, waardoor het personeel volledig en goed op de hoogte is gesteld van de toegepaste vernieuwingen en hoe bij eventuele veranderingen daarop te kunnen inspelen. De trainer heeft de relevante theorie toegepast op de praktijksituaties en de deelnemers hebben individueel en in groepsverband geoefend met deze praktijksituaties.

Mevrouw Sadhana Sahadew-Lall MSc, manager van Finance & Control van AdeKUS, is de mening toegedaan dat er maatwerk is geleverd zoals aangevraagd door AdeKUS en dat de training “Loonbelasting” naar verwachting is verzorgd. De opzet van de training was van dien aard dat er voldoende interactie was tussen de deelnemers en trainer, waardoor eventuele onduidelijkheden goed belicht konden worden. Volgens mevrouw Sahadew-Lall was de trainer professioneel en kon zij vakjargon makkelijk combineren met het eenvoudige taalgebruik, om haar doelgroep optimaal te kunnen bereiken, zodat die de theorie beter kon begrijpen. De trainer stond volledig open voor alle vragen en onduidelijkheden, zodat de sessies interactief waren en er interessante discussies plaatsvonden. De opzet van de training, het lesmateriaal dat als naslagwerk zal dienen en de didactische werkvormen van de trainer zijn heel goed geweest, geeft manager Sahadew-Lall aan.

Volgens de trainees is de training “Loonbelasting” een efficiënte keus geweest van de AdeKUS. Loonbelasting is een belangrijk onderdeel voor eenieder die werkt en belasting moet betalen. Door deze training hebben zij de kennis en inzichten meegekregen van de wetten en artikelen met betrekking tot loonbelasting.  Het is nu duidelijker geworden voor hen welke wetten er toegepast kunnen worden. Daarnaast heeft de trainer de artikelen middels voorbeelden gepresenteerd, waardoor die makkelijker te begrijpen zijn voor hen. Bovendien hebben zij voldoende informatie kunnen verzamelen over de wijze waarop een controledossier ten behoeve van de Belastingdienst bijgehouden dient te worden.

De trainer is als “supertrainer” betiteld door de trainees. Zij heeft een zeer leerrijke training verzorgd en heeft zich optimaal ingezet om de leerstof goed over te brengen.  De trainees hebben ook een template in Excel meegekregen als hulpmiddel om een loon met andere componenten te kunnen berekenen, waarmee ook het controleren van de belastingen op de salarissen en de toegepaste wetten en artikelen vergemakkelijkt zijn. Het is van groot belang de juiste stappen te ondernemen, als het gaat om “wetten en artikelen”. De trainer vond de trainees enthousiast en leergierig en heeft het verzorgen van de training als zeer aangenaam en prettig ervaren.

Mevrouw G.S. Kanhai-Jaglal M.Ed, CEO van G.S.J.Consultancy & Trainingen,  gaf bij de uitreiking van het bewijs van deelname door de heer mr. Fred Bobson, waarnemend directeur van het Bureau van de AdeKUS, mee dat de trainees pro-actief en open-minded waren en dat de training past als onderdeel van permanente educatie voor de doelgroep. Volgens mevrouw Kanhai-Jaglal dient rekening te worden gehouden met wet-en regelgeving en is het toepassen van de Loonbelasting Wet volgens de theorieёn erg belangrijk, ook voor de structuren van de Anton de Kom Universiteit van Suriname, het MWI en het CELOS.

Het doel van deze training was om meer inzichten te verkrijgen in de Loonbelasting Wet, zodat het duidelijker en helder is welke theorieёn erin welke praktijkgevallen gebruikt kunnen worden. Per slot van rekening vindt niemand het leuk dat een deel van zijn salaris wordt ingehouden en afgedragen aan de staat. Maar de afgedragen loonbelasting is een van de inkomstenbronnen van de staat om de uitgaven te kunnen dekken.

 

 

 

 

By Comments off april 6, 2022