Training tot gekwalificeerde stagebegeleiders afgerond

 

In het kader van een samenwerking met het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en de Faculteit der Medische Wetenschappen is op 10, 11 en 12 mei 2022 de “Clinical Education Course” georganiseerd. Het hoofddoel van de training was ervaren fysiotherapeuten diverse competenties bij te brengen die hen in staat stellen stagiaires optimaal te begeleiden. Vermeld dient te worden dat de “Clinical Education Course” een voorwaarde is om als stagebegeleider ingezet te worden bij de masteropleiding Fysiotherapie.  Hierdoor heeft de faculteit gewerkt aan het vergroten van het aantal stagebegeleiders en zo meer stageplekken gecreëerd.

 

Gedurende de 3-daagse training is ingegaan op een breed scala aan onderwerpen, zoals evidence-based feedbackmethodes, voortgangsgesprekken, evaluatie van stagiaires en evidence-based teaching. Niet alleen nieuwe, maar ook ervaren stagebegeleiders werden in de gelegenheid gesteld om hieraan deel te nemen. Vanwege het praktische karakter van de training hebben de deelnemers kennis en vaardigheden opgedaan die zij meteen kunnen toepassen in de praktijk. De trainers waren Liesbeth Adelmeijer, docent van het LUMC, en Marina Bersaoui, voormalige stagecoördinator FMeW.

 

De twaalf deelnemers die de training succesvol hebben afgerond mochten op 9 juni 2022 hun certificaat in ontvangst nemen.

By Comments off juni 28, 2022