Tweede stakeholderbijeenkomst van de AdeKUS SDG-commissie

De AdeKUS SDG-commissie heeft op donderdag 17 augustus met succes een tweede stakeholderbijeenkomst gehouden. Deze vond plaats in de AdeKUS Guesthouse aan de Leysweg. Tijdens deze bijeenkomst presenteerde de commissie de resultaten van de in maart 2023 gehouden baseline onderzoek, gehouden onder de leidinggevenden van de Universiteit en gaande over de percepties en SDG-acties op de campus.

Uit de resultaten blijkt dat er diverse SDG gerelateerde activiteiten zijn op de AdeKUS en dat het kennisniveau m.b.t. SDGs onder de onderzochte doelgroep vrij goed aanwezig is. De data laat ook zien dat er ruimte bestaat voor discussie als het gaat om de implementatie van de SDGs op de campus en de betrokkenheid van de AdeKUS met o.a. externe stakeholders.

Leidinggevenden van de diverse faculteiten, studierichtingen, instituten en commissies hebben tijdens de bijeenkomst, samen met vertegenwoordigers van het SDG-platform, de VSB, de UN en ministeries ideeën en perspectieven uitgewisseld en is gediscussieerd over manieren om duurzame ontwikkeling effectiever te implementeren in het curriculum, onderzoek en dienstverlening.

De verschillende participanten hebben waardevolle inzichten aangedragen voor het te formuleren AdeKUS SDG-beleidsplan. De AdeKUS SDG Commissie zal deze inzichten, adviezen en aanbevelingen evalueren en verder integreren in het beleidsplan.

By Comments off september 4, 2023