12 dec 2017

Bacheloropleiding in Agogische Wetenschappen en Onderwijskunde

JHINKOE RAI, Gita MSc.

Description

Research

De opleiding

De studierichting Agogische Wetenschappen en Onderwijskunde houdt zich bezig met de academische vorming van studenten tot professionals die een bijdrage kunnen leveren aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken vanuit een agogisch, pedagogisch en onderwijskundig perspectief. Afgestudeerden bekleden academische posities in het werkveld en zijn in staat om op wetenschappelijke wijze vraagstukken het studiegebied rakende, kritisch te beoordelen en om weloverwogen keuzes te maken bij het analyseren en oplossen daarvan. Deze studie is geschikt voor personen die passie hebben voor het onderwijs of willen bijdragen aan het oplossen van opvoedings- en sociaal maatschappelijke problemen. Na deze opleiding bestaat ook de mogelijkheid om zowel in Suriname als het buitenland een Master opleiding te volgen.

OPLEIDINGSPROGRAMMA

Het eerste bachelorjaar (60 cp)

De B-I fase, het eerste academisch jaar, is een oriëntatiejaar, waarbij de student zich gaat oriënteren in de diverse majors, namelijk Onderwijskunde, Pedagogiek en Agogiek. Elke major heeft verplichte en keuzevakken, variërend van 3 tot 6 studiepunten. Er wordt tijdens de studie een goede basis ontwikkeld voor het opzetten en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek.

In de B-II fase kan de student minstens de overige 120 studiepunten behalen. Het totaal van minstens 180 studiepunten kan verkregen worden doordat de student in de B-ll fase de keuze maakt voor het volgen van aangeboden keuzevakken.

De onderwijs- en overdrachtsvormen vinden plaats middels hoor- en werkcolleges met interactieve werkvormen. Een kritische studiehouding, zelfwerkzaamheid en actieve participatie van de studenten tijdens de colleges is belangrijk voor een vlot verloop van de studie.

OPLEIDINGSTRAJECT

STUDIEJAAR
ECTS-CREDITS VERPLICHTE VAKKEN
ECTS-CREDITS KEUZE VAKKEN
JAAR 1
60
0
JAAR 2
60
6
JAAR 3
30
12

NA DE OPLEIDING

De afgestudeerde A&O’er met major Agogiek begeleid veranderingsprocessen en richt zich op ontplooiing van individuen en/ of verbetering van het functioneren van groepen en mensen in organisaties. Zij bekleden verschillende functies op afdelingen betreffende personeelsbeleid, human resource management, algemene zaken, public relations, veiligheid, gezondheid, kwaliteit en milieu. Er zijn ook afgestudeerden A&O’ers die als interne of externe consultant functioneren.

De afgestudeerde A&O’er met major Onderwijskunde is actief in organisaties en instituten op het gebied van het formeel, informeel en non – formeel onderwijs. Afgestudeerden komen terecht in functies waarin ze zich met gebruikmaking van wetenschappelijke inzichten en methoden bezighouden met beleidsontwikkeling, advisering, onderzoek en planning, kwaliteitszorg, begeleiding, opleiding, professionalisering, nascholing, management, organisatie en beheer.

Afgestudeerden A&O’er met major Pedagogiek leveren hun bijdrage aan veranderingsprocessen in het gedrag van kinderen en ouders, ontwikkelings- en opvoedingsproblemen van kinderen en hun psychische gezondheid. Zij worden te werk gesteld op voorlichtingsbureaus over opvoeding, kinderdagverblijven, jeugdcellenhuis, justitiële kinderbescherming, medisch opvoedkundig bureaus, jeugd- opvoedingsgesticht, internaten en instellingen voor hulpverlening.

BSc-afgestudeerden van de studierichting A&O kunnen zich ook inschrijven op aansluitende (wetenschappelijke) masteropleidingen. Masterstudies die aangeboden worden door de Anton de Kom Universiteit zijn:

  • Public Health
  • Social Development and Policy
  • Master of Education and Research for Sustainable Development (MERSD).

TOELATINGSEISEN

De thans geldende toelatingseis voor de studie A & O is het VWO of een daaraan gelijkgesteld diploma. Er zijn geen specifieke verplichte vakken of cijfers die er worden vereist. Toelating na succesvolle afronding van het schakeljaar of een verklaring van de Colloquium Doctum toets biedt ook toegang tot de opleiding Agogische Wetenschappen en Onderwijskunde.

DOWNLOADS

Vragen? Neem dan gerust contact op met 

Studierichting Agogische Wetenschappen en Onderwijskunde

Universiteitscomplex
Leysweg 86
Paramaribo, Suriname
Telefoon: 465558 ext. 2496
E-mail: gita.jhinkoerai@uvs.edu

By Comments off december 12, 2017