28 jul 2021

Bacheloropleiding in Civiele Techniek

Sun Kishoen Misier

MSc.

“Civilisatie doe je met Civiele Techniek”

DE OPLEIDING

Heb je altijd interesse gehad in gebouwen & bruggen, verkeer & wegenbouw, waterbeheersing & waterbouwkunde en wil je je verder ontwikkelen op dit gebied? Dan is de BSc-opleiding Civiele Techniek zeer geschikt voor jou. Ons vernieuwd programma waarmee we in het collegejaar 2021/2022 van start zijn gegaan, biedt je een complete opleiding binnen het vakgebied. Onze civiele afgestudeerden dienen het vermogen te hebben om heersende infrastructurele problemen te grondig te analyseren vanuit een integrale, systematische benadering en effectieve oplossingen aan te dragen voor de aanpak van de werkelijke oorzaken. Zij zijn verder getraind om infrastructurele behoeften vanuit de maatschappij direct te vertalen naar concrete technische ideeën. Zo ga je onder andere aan de slag met het ontwerpen en beheren van civiele bouwwerken en ga je in op de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van bouwmaterialen & bouwtechnieken, verkeer & ruimtelijke inrichtingen, wegenbouw & waterbeheersing (sluizen, gemalen, dammen, dijken). Niet alleen komen er harde technische aspecten aan bod, maar ook wordt in belangrijke mate gewezen op de zachte eco-vriendelijke benaderingsconcepten (o.a. Eco-kustbescherming) in lijn met internationale milieutechnische ontwikkelingen. De opleiding stelt tenslotte hoge waarde aan de persoonlijke en maatschappelijke vorming van de afgestudeerde (maatschappij & politiek, milieu & klimaatverandering, economie & ecologie), welke samen met de harde technische kennis en vaardigheden, voldoende garantie biedt voor directe inzetbaarheid in zowel de nationale als internationale bouwpraktijk, maar ook om naadloos in te stappen in een internationale MSc.-vervolgopleiding.

OPLEIDINGSPROGRAMMA

De vakken uit de bacheloropleiding geven een introductie in de verschillende vakgebieden binnen de Civiele Techniek (water, wegen, verkeer, ruimtelijke ordening, constructies), die allen noodzakelijk zijn om de infrastructurele uitdagingen op een duurzame wijze te kunnen aanpakken. Daarnaast wordt de student verdiepende kennis bijgebracht in mechanica, materialen, funderingsmogelijkheden, klimaatsverandering en bouworganisatie & kwaliteitszorg. De studie is opgebouwd uit verschillende onderwijsvormen, zoals hoorcolleges, instructies, werkcolleges, practica en 2-tal oriëntatiestages. Bij de toepassingsgerichte technische vakken wordt de wetenschappelijke concepten en technieken steeds verduidelijkt met verplichte participatie groepsopdrachten, welke zodanig zijn geformuleerd en zodanig na elkaar volgen, dat de student hiermee in staat is de eigenlijke rode draad steeds te doorgronden en hiermee de directe koppeling te maken met diens eigenlijke expertise voor de praktijk.

Het programma is opgezet vanuit een 5-tal leerlijnen, aangevuld worden met een 2-tal stages (in 1e en 3e jaar):

  1. Leerlijn Systemen Civiele Techniek
  2. Leerlijn Academische en Persoonlijke vaardigheden
  3. Leerlijn Civiele bouwwerken
  4. Leerlijn Fundament Civiele Techniek
  5. Leerlijn Wiskunde

Voor een succesvolle start en afronding van de opleiding wordt van de student een voltijdse aanpak en een actieve studiehouding verwacht. Deze laatste houdt in, actieve participaties aan de colleges en opdrachten, een assertieve houding bij de vergaring van kennis en vaardigheden en de flexibiliteit om opdrachten in teamverband te kunnen uitwerken.

OPLEIDINGSTRAJECT
STUDIEJAAR
ECTS-CREDITS VERPLICHTE VAKKEN
ECTS-CREDITS KEUZE VAKKEN
JAAR1 60 0
JAAR2 62.5 0
JAAR3 49 9 (3 te kiezen uit 5 keuze vakken)

NA DE OPLEIDING

De opleiding biedt de civiel afgestudeerde de mogelijkheid om met de opgedane kennis en vaardigheden te werken aan grote en kleine civieltechnische projecten die een bijdrage kunnen leveren aan de uitbouw en instandhouding van alle infrastructurele voorzieningen, van in de 1e plaats ons land, maar ook van elk ander land. Hiermee wordt je goed voorbereid op je ontwikkeling als professional in de Civiele Techniek. Daarom biedt dit programma veel interessante loopbaanmogelijkheden voor jouw bij ingenieursbureaus, aannemingsbedrijven, productiebedrijven van bouwmaterialen, overheids- en technische onderwijsinstellingen, semi parastatale bedrijven, de CT-afdelingen van industriële ondernemingen en multinationals, etc. Naast de basiskennis en inzichten in wetenschappelijke methodieken en onderzoeks- en analysetechnieken, zijn praktijkgerichte opdrachten bij de vakken in het curriculum speciaal ingevoerd om bredere competenties te kunnen ontwikkelen, welke jouw doen aansluiten op de vraag van de praktijk, maar ook voor een goede aansluiting op technische masters opleidingen.

Deze opleiding bereidt studenten voor op een van de volgende specialisaties in het internationale Masterprogramma van de Civiele Techniek: Watermanagement, Transport and Planning, Structural Engineering, Hydraulic Engineering.

 

TOELATINGSEISEN

Tot de bacheloropleiding Civiele Techniek aan de FTeW worden toegelaten:

  1. Personen die in het bezit zijn van een VWO-diploma met “Wiskunde 1”, “Natuurkunde” en “Scheikunde” in het vakkenpakket: het totaal aantal punten VWO voor bovengenoemde vakken moet zijn 18, waarbij hoogstens voor 1 vak minimaal een 5,0 (deficiëntie in betreffende onderwerpen op te halen op de FTeW);
  2. Personen die niet voldoen aan punt 1 doch een HAVO of een NATIN diploma hebben en in het bezit zijn van een Certificaat Schakeljaar (Technische richting met wegneming van de deficiëntie vakken);
  3. Personen met een VWO diploma doch een deficiëntie in een van de drie der opgenoemde vakken in punt 1 dienen dat vak in het schakelprogramma te volgen en een voldoende te hebben gehaald;
  4. Personen die niet voldoen aan de hiervoor genoemde punten 1, 2, 3 doch die wel in het bezit zijn van een “Verklaring Colloquium Doctum Toets”.

Downloads:

Vragen? Neem dan gerust contact op met de RC,
Sun Kishoen Misier

OPLEIDING Civiele Techniek


Universiteitscomplex,Leysweg 86,
Paramaribo, Suriname.
Telefoon: 465558 ext. 2354; +597-8593631
E-mail: s.kishoenmisier@uvs.edu , s.kishoenmisier@gmail.com

By Comments off juli 28, 2021