12 dec 2017

Bacheloropleiding in Geneeskunde (preklinische fase)

VAN GENDEREN, Farah Tamara

Dr. ir.

The secret of change is to focus all of your energy not on fighting the old but on building the new.
Socrates

De opleiding

De preklinische opleiding beoogt:

  • Studenten op te leiden in de basisprincipes van het geneeskundig domein, zodanig dat zij de kennis en inzichten kunnen toepassen in oefensitutaties.
  • Vaardigheden aan te leren die blijk geven van professioneel gedrag.
  • Studenten een wetenschappelijke basis te bieden alsook vaardigheden op klinisch/wetenschappelijk gebied.

De preklinische opleiding wordt afgesloten met een doctoraalexamen. Het primaire doel is om de afgestudeerde voor te bereiden op de klinische fase, huisartsengeneeskunde of een vervolgopleiding.

Studenten die starten met deze opleiding dienen belangstelling te hebben voor de medische wetenschap en gezondheidszorg. Daarenboven dien je leergierig, zorgzaam, sociaal en behulpzaam te zijn.

OPLEIDINGSPROGRAMMA

De preklinische opleiding maakt deel uit van een zevenjarige opleidingscontinuüm. Tijdens de 4-jarige opleiding wordt aandacht besteed aan de noodzakelijke theoretische vorming. Naast de theoretische onderbouw, komt ook de training van klinische, technische en communicatieve vaardigheden aan bod (skillslab) en wordt de nodige aandacht besteed aan wetenschappelijke vorming van de student. Tevens beslaat de inhoud van de opleiding Geneeskunde de lichamelijke en psychologische afwijkingen van het zieke individu, met aandacht voor de preventieve, diagnostische, therapeutische, revaliderende en palliatieve mogelijkheden. De belangrijke wisselwerking tussen individu en maatschappij komen eveneens aan bod.

Van de studenten in de opleiding Geneeskunde wordt verwacht dat ze over een hoge mate van zelfstandigheid beschikken.

NA DE OPLEIDING

De afgestudeerde kan meteen het beroepsveld ingaan (leraar op een middelbare school of werken in de gezondheidszorg in een administratieve/verzorgende functie). Echter zal de student, om het beroep van arts uit te kunnen oefenen, eerst de klinische fase moeten afronden. De 2-jarige klinische fase bestaat uit het volgen van verschillende stages (coassistentschappen).

Bij het beëindigen van klinische fase wordt een assistent-arts bul verkregen en zal de afgestudeerde in staat zijn om onder supervisie te handelen. Hierna zal de student nog de huisartsen stage moeten doen om als volwaardige (huis) arts te kunnen functioneren of kan de student een andere vervolgspecialisatie doen.

TOELATINGSEISEN

Men dient in het bezit te zijn van één van de volgende diploma’s:

  • Een VWO diploma behaald aan een Surinaamse V.O.S school, met het vakkenpakket biologie, natuurkunde, scheikunde en wiskunde-1, met een puntenaantal van minimaal 24 behaald voor deze vakken.
  • Een diploma van het Schakeljaar Anton de Kom Universiteit (medisch pakket met minimaal 24 punten).
  • Een door Studiefaciliteiten aan bovengenoemd VWO gelijkgesteld diploma.

Ook dient men in het bezit te zijn van de Surinaamse nationaliteit en woonachtig te zijn in Suriname. De Minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur kan hiervan ontheffing verlenen.

 

DOWNLOADS


Vragen? Neem dan gerust contact op met 

OPLEIDING GENEESKUNDE

Faculteit der Medische Wetenschappen
Kernkampweg 5-7
Paramaribo, Suriname
Telefoon: 441007 of 441071
E-mail: bureau-fmew@uvs.edu

By Comments off december 12, 2017