12 dec 2017

Bacheloropleiding in Geowetenschappen

ARTIST, René

MSc

De opleiding

De studierichting Geowetenschappen is een wetenschappelijke geologisch-mijnbouwkundige organisatie voor onderwijs, onderzoek en dienstverlening gericht op het openbaar maken en verklaren van minerale hulpbronnen en ondersteuning van hun duurzame ontwikkeling op een milieuvriendelijke manier. De studierichting werkt innovatief en efficiënt, waarbij de studenten in staat gesteld worden hun potentie aan kennis en vaardigheden volledig te ontplooien. Het zorgt voor overdracht van kwalitatief hoogwaardige kennis naar de studenten en helpt hen deze kennis toepasbaar te maken. Tevens biedt de opleiding doorstromingsmogelijkheid in de eigen masteropleidingen die zijn afgestemd op de behoeften van het werkveld en daarbij afgestudeerden aflevert die die kennis en vaardigheden beheersen welke nodig zijn om optimaal te (kunnen) functioneren in de betreffende beroepspraktijk.

 

OPLEIDINGSPROGRAMMA

De Bachelor opleiding duurt 3 jaren, verdeeld over 6 semesters ( B-1 fase: semester 1-2, B-2 fase: semesters 3-6). De eerste drie semesters volgen alle studenten hetzelfde programma, waar algemene geologische kennis en basisvaardigheden voor het doen van geologisch onderzoek worden bijgebracht, aangevuld met noodzakelijke kennis van de wis-, natuur- en scheikunde en de ontwikkeling van academische vaardigheden. Tijdens het vierde semester mogen kiezen tussen de oriëntaties Sedimentaire Geologie en Minerale Geowetenschappen en in het vijfde semester is er ruimte voor het kiezen van keuzevakken naast de verplichte onderdelen. Het zesde semesters is gereserveerd voor de thesis. Van de student wordt een actieve, kritische, zelfsturende en onderzoekende houding verwacht.

Het curriculum van de richting Geowetenschappen omvat verscheidene onderwijsonderdelen m.n.: hoorcolleges, instructies, werkcolleges en practicum.

De studie omvat een vakkenpakket van 180-190 studiepunten. En in de profileringsruimte (keuzevakken), met een omvang van minimaal 11 sp (Sedimentaire Geologie) en 10.5 sp (Minerale Geowetenschappen), kan de student vrij kiezen uit het totale Universiteit van Suriname vak aanbod.

 

OPLEIDINGSTRAJECT

STUDIEJAAR
ECTS-CREDITS VERPLICHTE VAKKEN
ECTS-CREDITS KEUZE VAKKEN
JAAR 1
61
0
JAAR 2
63
0
JAAR 3
20+25
min 11

NA DE OPLEIDING

Verder Studeren

Na afronding van de studie kan je ervoor kiezen om een vervolg Masteropleidingen te doen binnen de studierichting Geowetenschappen (zie Masteropleidingen binnen Geowetenschappen: MSc in Mineral Geosciences en Msc in Petroleum Geosciences and Engineering) of verder studeren in het buitenland. De universiteit heeft een goede samenwerking met de Utrecht Universiteit en de Technische Universiteit in Delft.

Werken na de Studie

Studenten kiezen er ook voor om gelijk na afronding van de bachelorsgraad een baan te zoeken binnen het vakgebied. De studierichting heeft een werkveldadviesraad dat bestaat uit vertegenwoordigers van de mijnbouwbedrijven (Rosebel Gold Mines, Newmont Suriname, NV Grassalco), de overheid (Het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen, De Geologisch Mijnbouwkundige Dienst, Bauxiet Instituut Suriname) en andere ondersteunende instanties (GiSSAT Suriname, Maritieme Autoriteit Suriname, WWF Guinanas, UNASAT). Hierdoor hebben studenten o.a. makkelijker contact met de bedrijven voor afstudeerprojecten en/of werkgelegenheid.

 

TOELATINGSEISEN

  1. Studenten moeten in het bezit zijn van een Vwo-diploma met “Wiskunde 1”, “Scheikunde” en “Natuurkunde” in het vakkenpakket (samen 18 punten waarbij voor elk ≥ 6.0);
  2. Studenten met een VWO diploma waarbij een van de drie eerder genoemde vakken in punt 1 ontbreekt, moeten het desbetreffende vak middels een schakelprogramma succesvol afronden;
  3. Studenten met een HAVO of een NATIN diploma moeten daarnaast ook in het bezit zijn van een Certificaat Schakeljaar van de Technische richting;
  4. Studenten die niet voldoen aan de hierboven genoemde punten 1, 2, 3 moeten in het bezit zijn van een Verklaring Colloquium Doctum Toets.

DOWNLOADS

Brochure Bacheloropleiding in de Geowetenschappen 2024
Studiegids Bacheloropleiding in de Geowetenschappen 2023/2024

 

Vragen? Neem dan gerust contact op met

OPLEIDING GEOWETENSCHAPPEN

Universiteitscomplex
Leysweg 86
Paramaribo, Suriname
Telefoon: 465558 ext. 2416
E-mail: geowetenschappen-ftew@uvs.edu

By Comments off december 12, 2017