12 dec 2017

Bacheloropleiding in Geschiedenis

name

title

Description

Research

DE OPLEIDING

Dit psychologie programma biedt een allround opleiding in het vakgebied, waarbij een zekere nadruk op de toegepaste psychologie ligt. Studenten worden opgeleid voor een breed scala van functies in de samenleving, in het bijzonder ten behoeve van de drie werkvelden waarin psychologen van oudsher werkzaam zijn: de gezondheidszorg, het bedrijfsleven en het onderwijs. Daarnaast biedt de opleiding de mogelijkheid om een carrière als wetenschappelijk onderzoeker na te streven.

OPLEIDINGSPROGRAMMA

We maken gebruik van probleemgestuurd onderwijs (PGO). Probleemgestuurd onderwijs is een onderwijsvorm waarbij een zeer actieve rol wordt gevraagd van studenten. Studenten werken samen in kleine groepen van 12 personen aan psychologische problemen en bestuderen zelfstandig relevante literatuur. Tweemaal per week komen studenten bij elkaar in deze zogenoemde Onderwijsgroepen en zij dienen dan hun bevindingen aan hun medestudenten te rapporteren. Deze bijeenkomsten vinden plaats onder begeleiding van een wetenschappelijk docent. Eenmaal per week is er een hoorcollege. Bovendien is er tijdens ieder blok een practicum waarbij veelal bijeenkomsten worden georganiseerd.

Aanwezigheid tijdens de onderwijsgroepen en practicumbijeenkomsten is verplicht.Wij vragen je vooraf goed te bedenken of deze onderwijsvorm je aanspreekt. Wanneer je niet met medestudenten wilt discussieren over de leerstof of wanneer je moeite hebt met de verplichte bijeenkomsten, is PGO geen geschikte onderwijsvorm voor jou.

NA DE OPLEIDING

Als je de studie voltooid hebt ben je een bachelor of Science in de psychologie. Met een afgeronde bachelor kun je doorstromen naar een master opleiding. Studenten worden dringend geadviseerd na de Bacheloropleiding door te stromen naar een Masterstraject omdat het Bachelor diploma op zichzelf maar een gering maatschappelijk effect heeft: je kunt er in de beroepspraktijk nog heel weinig mee. Wil je het beroep van pscyholoog uitoefenen moet je een masterdiploma hebben Master of Science in de Psychologie.

TOELATINGSEISEN

Uitsluitend personen met een VWO diploma  of een diploma wat daaraan is gelijkgesteld komen in aanmerking om geselecteerd te worden. Bij de selectie zal gekeken worden naar eindexamenresultaten (in het bijzonder op de vakken Nederlands, Engels en wiskunde). Het totaal voor de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde moet minimaal 18punten zijn, waarbij er voor alle drie vakken minimaal een 6 behaald moet zijn.

DOWNLOADS

Brochure Bachelor in Geschiedenis 2017/2018
Studiegids Bachelor in Geschiedenis 2017/2018

Vragen? Neem dan gerust contact op met 

OPLEIDING GESCHIEDENIS

Universiteitscomplex
Leysweg 86
Paramaribo, Suriname
Telefoon: 465558 ext. 2473
E-mail: geschiedenis@uvs.edu

By Comments off december 12, 2017