12 dec 2017

Bacheloropleiding in Geschiedenis

Egger, Jerome

Master of Arts

Anton de Kom’s Wij Slaven van Suriname uit 1934 kan nog steeds een leidraad zijn voor het bestuderen van onze geschiedenis

Research

DE OPLEIDING

De Geschiedenis opleiding van de Faculteit der Humaniora is breed opgezet en biedt de mogelijkheid om op diverse werkterreinen te worden ingezet. Studenten die belangstelling hebben om het verleden in het heden te kunnen plaatsen, het erfgoed van Surinamers met diverse achtergronden te bestuderen en te verklaren en belangstelling hebben voor maatschappelijke vraagstukken en de historische wortels zullen met veel genoegen kunnen deelnemen aan deze opleiding. Met een Bachelor diploma geschiedenis op zak kan een afgestudeerde op diverse plaatsen worden ingezet. Overal waar er onderzoek wordt gedaan, of het nou bij de overheid is of het bedrijfsleven of een culturele instelling zijn er mogelijkheden voor een historicus. Ook een actieve rol in de politiek behoort tot de mogelijkheden. Een andere optie is het onderwijs nadat een pedagogische training is gevolgd. Kortom het is mogelijk om op diverse plaatsen te worden ingezet.

OPLEIDINGSPROGRAMMA

Het programma van de geschiedenisopleiding kent zes leerlijnen die verschillende gebieden bestrijken. Zo is er een leerlijn Surinaamse geschiedenis verdeeld in drie onderdelen. Verder is er een leerlijn Wereldgeschiedenis en ook Latijns Amerika en het Caribische Gebied. De student krijgt ook de mogelijkheid een minor te kiezen. Na het eerste jaar wordt de keuze gemaakt. Er is wel een beperking dat er een minimum van 6 studenten moeten zijn voordat de minor doorgaat. De minor wordt gedaan in het derde collegejaar. Van elke student wordt verwacht dat hij/zij regelmatig studeert en niet alleen wanneer er examens zijn. Lezen en het volgen van actuele vraagstukken zijn belangrijke aspecten van de geschiedenisopleiding.

Het eerste jaar van de opleiding worden diverse aspecten van de bestudering van de geschiedenis behandeld. Methoden en Technieken bijvoorbeeld zijn belangrijke aspecten van de geschiedenis. Wat is een bron, hoe ga je ermee om, welk bewijsmateriaal lever je voor een bepaalde bewering? Dit zijn maar enkele vragen die worden beantwoord.

OPLEIDINGSTRAJECT
STUDIEJAAR
ECTS-CREDITS VERPLICHTE VAKKEN
ECTS-CREDITS KEUZE VAKKEN
JAAR 1 60 0
JAAR 2 62 0
JAAR 3 58 30

NA DE OPLEIDING

Na het behalen van het Bachelor diploma Geschiedenis kan de afgestudeerden breed worden ingezet. Hij of zij kan gaan werken in alle bedrijven of overheidsinstellingen waar er onderzoek wordt gedaan. Afhankelijk van de minor is het ook mogelijk om bij erfgoedinstellingen aan de slag te gaan of bij het Nationaal Archief Suriname. Het is ook mogelijk om zelfstandig bezig te zijn in het ontwikkelen van programma’s voor diverse instellingen bijvoorbeeld bedrijven die zich bezighouden met het toerisme. Tenslotte is er een optie voor het onderwijs maar dan zal eerst een onderwijsbevoegdheid moeten worden gehaald.

Een andere optie is verder studeren. Een Bachelor diploma geeft toegang tot Masteropleidingen in Nederland en het Caribische Gebied. Ook in Suriname is er een Masteropleiding Geschiedenis maar dit is geen reguliere opleiding. In 2011 was de eerste Masteropleiding. Een tweede wordt voorbereid en zal waarschijnlijk in 2021 van start gaan.

TOELATINGSEISEN

Een VWO – diploma en het colloquium doctum geven toegang tot de geschiedenisopleiding. Alle pakketten worden aanvaard. Het zal van de instelling van de student afhangen of de geschiedenisopleiding, waar lezen een belangrijke component van is, succesvol wordt afgerond. Na het Schakeljaar is het ook mogelijk om ingeschreven te worden op de opleiding.

DOWNLOADS

Brochure Bachelor in Geschiedenis 2024 
Studiegids Bachelor in Geschiedenis 

Vragen? Neem dan gerust contact op met 

OPLEIDING GESCHIEDENIS

Faculteit der Humaniora
Richtingscoőrdinator, Jerome Egger
Universiteitscomplex
Leysweg 86
Gebouw 7
Telefoon: 465558 ext. 2435
E-mail: jerome.egger@uvs.edu

By Comments off december 12, 2017